Susanne Normann: Utvikling av fornybar energi får konsekvenser for folkehelsa til urfolk

Normanns foreløpige funn i områdene hun forsker på peker i retning av miljøødeleggelser som følger av fornybar energiutvikling. Dette har store konsekvenser for helse- og eksistensgrunnlag for folkene som lever i områdene hvor disse prosjektene utvikles.

Les hele saken i Radikal Portal.

Publisert 14. mars 2019 11:12 - Sist endret 14. mars 2019 11:12