Katerini T. Storeng: Det er heilt klart ei utfordring at kvantitet kan bli forveksla med kvalitet i vurderinga av «eksellens»

– Difor har vi (i AYF) spelt inn i fleire samanhengar at forskingskvalitet må blir vurdert som ein heilskap. DORA-prinsippa, som Forskingsrådet no har slutta seg til, kan vere eit verktøy i dette arbeidet, seier Storeng.

Les intervjuet i Forskerforum.

 

 

 

Publisert 7. jan. 2019 16:23 - Sist endret 10. jan. 2019 10:02