Katerini Storeng: Forskningssektoren gjenspeiler ikke mangfoldet i befolkningen

— Manglende kjønnsbalanse og etnisk mangfold i sektoren skyldes ofte forhold som det kan være krevende å endre, for eksempel implisitte fordommer, sier Storeng.

Les hele saken på kifinfo.no.

Publisert 8. mars 2019 13:31 - Sist endret 8. mars 2019 13:31