Katerini Storeng: Åpenhet i forskning er en vanskelig balansegang

—Vi er overordnet enige i at forskningen skal være så åpen som mulig. Men hvor går for eksempel grensen mellom brukermedvirkning og overstyring fra brukerne? spør Storeng.

Bildet kan inneholde: hår, hud, hake, smil.

Les hele saken på Etikkom.no.

Publisert 11. sep. 2019 10:26 - Sist endret 11. sep. 2019 10:26