2019 - Side 4

Publisert 5. aug. 2019 10:31

— At de rundt tre tusen forhutlede studentene som var igjen på Tiananmen før de fikk evakuere plassen skulle ha vært en trussel mot den kinesiske statsdannelsen, har ikke stor forklaringskraft, skriver Bøckman.

Publisert 11. juli 2019 22:14

— Although most government representatives make impressive commitments at global forums, their commitments to promoting sustainable development and responding to climate change at national and local levels is much weaker, writes Dan Banik.

Publisert 5. juli 2019 10:08

– Trump har ikke klart å innfri løftet om muren, som nå har kokt ned til å bli en utvidelse av et allerede eksisterende grensegjerde. Jeg tror de fleste vet at det ikke kommer til å ha noen stor effekt på hvor mange som kommer til grenseområdene, sier Bull.

Publisert 4. juli 2019 13:54

— Although supporters claim that coal is the “cleanest least costly option”, critics wonder why Africa should construct such projects when coal is being phased out in large parts of the world, says Banik.

Publisert 3. juli 2019 09:58

— Ensuring food security is no longer only about production, but sustainable production. Similarly, issues of production cannot be seen in isolation from matters of access to, and affordability of, safe and nutritious food, says Banik.

Publisert 3. juli 2019 09:54

— Verden trenger kapital tilsvarende to og et halvt Oljefond i året for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Håpet har vært at nye finansieringsløsninger skulle utløse massive private investeringer i utviklingsland. Men de store pengene uteblir, skriver Dan Banik.

Publisert 2. juli 2019 09:02

– Mange er skeptiske til Oslo-prosessen for Venezuela. Når stadig flere internasjonale aktører likevel støtter initiativet, er det ikke fordi de er naive, men fordi det finnes få alternativer til forhandling, sier Bull.

Publisert 18. juni 2019 11:40

– Mens Trump forsøker å stanse migrantene med trusler, er demokratiene i Mellom-Amerika stadig dårligere rustet til å takle de enorme utfordringene som skaper migrasjonspresset, skriver Bull.