Lykke og liv i byen - Klimakamp eller trivsel? Begge deler!

Hvordan kan vi unngå at klimakutt blir en tvangstrøye som innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Bærekraftig byutvikling krever ny forståelse og nye verktøy. Hva slags byutvikling kan gi radikale miljøløsninger - men samtidig bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Bildet kan inneholde: by, menneskelig oppgjør, arkitektur, bygning, byområde.

Foto: Unsplash.com

Bærekraftig byutvikling i miljøhovedstaden Oslo

Velkommen til tverrfaglig konferanse og verksteddag om byutvikling, miljøløsninger, livskvalitet og medvirkning – et sjeldent møte mellom forskere, planleggere, politikere, organisasjoner, eiendomsutviklere og miljøengasjerte innbyggere.

Bærekraftig byutvikling vil ikke bare kreve teknologiske løsninger, men også store endringer i konsum og levesett. Erfaringer fra de beste eksemplene på bærekraftig område- og byutvikling viser at miljøtiltak ofte fører med seg sosiale «plussfaktorer» i form av styrket lokal identitet, tilhørighet og engasjement. Slike eksempler byr på «vinn-vinn»: Sosiale mål oppnås samtidig som klimamål.

Konferanse og verksteddag

Konferansen «Lykke og liv i byen» setter fokus på vellykkede europeiske prosjekter som både har gitt store klimakutt og bedre liv. Konferansen vil presentere samfunnsforskningen som ligger bak, og også gi eksempler på demokratisk deltakelse i byutvikling.

Konferansedagen 10. oktober etterfølges av en verkstedsdag 11. oktober. Verksteddagen vil ta i bruk kreative medvirkningsteknikker, for dialog mellom forskning og praksis.

Konferanseavgift

  • Begge dager: 2000,-
  • Studenter med gyldig studentbevis: 500,-

Sted

Støttet av

Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd, UiO og Fritt Ord.

Publisert 2. sep. 2019 11:32 - Sist endret 6. sep. 2019 16:31