Lykke og liv i byen - Klimakamp eller trivsel? Begge deler!

Hvordan kan vi unngå at klimakutt blir en tvangstrøye som innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Bærekraftig byutvikling krever ny forståelse og nye verktøy. Hva slags byutvikling kan gi radikale miljøløsninger - men samtidig bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Bildet kan inneholde: by, menneskelig oppgjør, arkitektur, bygning, byområde.

Foto: Unsplash.com

Bærekraftig byutvikling i miljøhovedstaden Oslo

Velkommen til tverrfaglig konferanse og verksteddag om byutvikling, miljøløsninger, livskvalitet og medvirkning – et sjeldent møte mellom forskere, planleggere, politikere, organisasjoner, eiendomsutviklere og miljøengasjerte innbyggere.

Bærekraftig byutvikling vil ikke bare kreve teknologiske løsninger, men også store endringer i konsum og levesett. Erfaringer fra de beste eksemplene på bærekraftig område- og byutvikling viser at miljøtiltak ofte fører med seg sosiale «plussfaktorer» i form av styrket lokal identitet, tilhørighet og engasjement. Slike eksempler byr på «vinn-vinn»: Sosiale mål oppnås samtidig som klimamål.

Konferanse og verksteddag

Konferansen «Lykke og liv i byen» setter fokus på vellykkede europeiske prosjekter som både har gitt store klimakutt og bedre liv. Konferansen vil presentere samfunnsforskningen som ligger bak, og gi eksempler på demokratisk deltakelse i byutvikling.

Konferansedagen 10. oktober etterfølges av en verkstedsdag 11. oktober, hvor det vil tas i bruk kreative teknikker for dialog mellom forskning og praksis.

 

Mer informasjon


Eksempler til inspirasjon:

 • Kalkbreite, Zurich 

Dette nye bykvartalet huser et par hundre mennesker. Klimamålet er 2 tonn per capita (cirka ¼ av dagens), men dette er først og fremst et mangfoldig, sosialt bymiljø med nye boformer og trivelige felles aktiviteter.

 • One Tonne Life, Stockholm 

I et stort prøveprosjekt over 6 måneder forsøkte en svensk familie å redusere sitt klimautslipp fra 10 tonn til målet på 1 tonn per person. Hvor langt kom de, og hva gjorde det med helse og opplevd livskvalitet?

 • Energiøya Samsø:  

En utrolig satsing: Denne danske kommunen omstillet seg til 100% fornybar energi i løpet av kun 10 år. Men det førte samtidig til nytt næringsliv, forbedret økonomi og samfunnsengasjement. Klimamål ble til et velværeprosjekt.

 • Sudstadt, Tuebingen: 

Ett av Tysklands mest suksessrike eksempler på bærekraftig byfornyelse, med uvanlige plangrep, finansieringsløsninger og miljøtiltak, blant annet «baugruppen» som er en spennende modell der beboere samarbeider om  planlegging og bygging av sine leiligheter.. «Mangfold og integrasjon» ble ledetrådene – miljømål kombinert med samfunnsmål. Her lykkes byen å få med alle, fra politikertopper til folkebunnen, i bærekraftig byfornyelse – og til rimelige priser.

 • Lilac Cohousing, Leeds 

Et banebrytende prosjekt i byen Leeds i England, der felleskap blomstrer i et klimavennlig boligområde med fleretasjers leilighetsbygg i halm, fornybar energi og like mange miljøtiltak som sosiale tiltak for et godt liv i byen.

 • Fairfield boligområde – fra katastrofeområde til World Habitat Award

How an urban disaster area with high levels of deprivation and crime was transformed into a thriving community. With patience, participation, attention to environmental issues, and within standard costs. Fairfield was commended as one of the top five housing developments in the world in the World Habitat Awards.

 • The Childrens Eco-city

With professional facilitation, 10-12 year old schoolchildren work together for one week to develop and build a model of their future ecocity, using principles of urban design and sustainability. They then present it to parents, local politicians and the press. Adults are amazed at what the children can produce and at their grasp of complex issues. It is a dynamic process for empowerment and community engagement in visioning our urban future. 

 • Andelssamfundet Hjortshøj: 

Blant de beste økosamfunn, Hjortshøj har flere hundre beboere, avanserte miljøbygg, og klimautslipp redusert til ca 1/3 av det danske gjennomsnittet - men med en moderne livsstil og med vekt på verdier og livskvalitet.

 • Bærekraftig Liv på Landås

Et av Norges mest fremragende lokale initiativer for bærekraftig samfunnsutvikling, som feirer i år 10 år – ”nabolaget ditt – en liten verdensdel”, det er nå en portal for bærekraftige liv inspirert av Landås. En betingelse for å bruke BL-betegnelsen er: "Senke det økologiske fotavtrykket, samtidig som vi øker livskvaliteten". Scenen er din!”


Program

Dag 1: Konferansedag 10. oktober

Sted: Skatten Oslo, i Hagegata 22-24.


08:30-08:55: Registrering

09:00: Velkommen


Klima, energi og byen

09:15-10:30

 • Byen, miljø og trivsel: Byen som metabolisme - fortetting - bilfritt - trivelig? med Lars Bøcker ved Universitetet i Oslo
 • Forskning: Naturen i byen - Klima, miljø, trivsel og helse i ett, med Jan Vilhelm Bakke, spesiallege ved Arbeidstilsynet
 • Praksis: Energi for et godt samfunn! Våre usynlige utslipp, med Chris Butters ved Senter for utvikling og miljø (SUM)

10:30-10:55: Kaffepause


Å bo i byen: Bedre og annerledes

10:55-12:20

 • Den inkluderende byen: Kulturmangfold. Byutvukling, for byen, av hvem? med Susan M. Guerra ved S M Guerra Culture and Sustainability Services
 • Forskning: Berekraftig forbruk i byen - Byrom og kvardagskonsum, med Arve Hansen ved Senter for utvikling og miljø (SUM)
 • Praksis: Nye boformer og fellesskap i byen. Europeiske inspirasjonseksempler med Sandy Halliday ved GAIA Group (in English)

12:20-13:20: Lunsjpause


Grønt skifte som vinn-vinn

13:20-14:35

 • Research: Wellbeing and sustainable consumption - Are they compatible? med Monica Guillen-Royo ved Nord Universitet (in English)
 • Praksis: One tonne life-eksperimentet, Stockholm. Radikalt redusert klimautslipp og økt trivsel med Chris Butters ved Senter for utvikling og miljø (SUM)

14:35-15:00: Kaffepause


Demokratisk deltakelse og handlingskompetanse

15:00-16:30

 • Praksis 1: The Children's Ecocity - Empowerment. Byplanlegging med skolebarn med Sandy Halliday ved GAIA Group (in English)
 • Praksis 2: Transformativ læring i Norden - Education for sustainable develpment med Kirsten Paaby ved PS Paaby Prosessog NVL-nettverket
 • Praksis 3: Bærekraftig liv på Landås - et levende laboratorium for handling og kunnskapsutvikling med Vibeke Koehler, daglig leder ved Bæreraftig liv på Landås

16:30: Avslutning: Forskning og praksis - klima og lykke i miljøbyen

Dag 2: Verksteddag 11. oktober

Sted: Bykuben, i Myntgata 2.


09:00-09:15: Velkommen og verkstedoppstart - om metoder og opplegg


09:15-11:15

 • Warm Data Lab (i plenum og grupper): "Velvære" sett fra ulike kontekster, inkl. kaffepause

11:15-12:15

 • Verkstedsrunde 1: Flerkulturelle- og generasjonsperspektiver i byen

12:15-13:15: Lunsj og kulturinnslag


13:15-15:30

 • Verkstedsrunde 2: "City-Home Workshop" med Felix Becker ved Charlottekvarteret

15:30-16:00: Avslutning og refleksjoner i plenum

Konferanseavgift

 • Begge dager: 2000,-
 • Studenter med gyldig studentbevis: 500,-

Studenrabatt tilbys også frivillige organisasjoner, o.l. Vi kan også tilby rabatt ved spesielle behov. Kontakt Chris Butters.

  Støttet av

  Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd, UiO og Fritt Ord.

  Publisert 2. sep. 2019 11:32 - Sist endret 3. juni 2020 15:15