Norge som fredsnasjon - Blir ungdommen glemt?

Har Norge som fredsnasjon et ansvar for å inkludere ungdom i prosesser for å sikre fred? Bør Norge være et foregangsland for å sikre at ungdommer blir inkludert? Hvordan jobber Norge for å unngå at ungdom blir radikalisert?  

Photo: Wikimedia Commons 

Norge har fått et rykte på seg som fredsnasjon, og har forpliktet seg til en rekke FN-resolusjoner med mål om å styrke det internasjonale samfunnets ansvar for å sikre en fredelig verden. I 2015 vedtok FNs medlemsland historiens mest ambisiøse globale utviklingsagenda - de nye bærekraftsmålene. Et viktig bærende prinsipp for bærekraftsmålene er «leave no-one behind», at ingen grupper i samfunnet skal forsømmes eller etterlates i måloppnåelsen innen 2030, likevel nevnes ungdom kun fem ganger i de nye bærekraftsmålene.

I statsminister Erna Solbergs tale til FNs generalforsamling 2015 understreket hun at alle verdens land må gå sammen for å unngå en «tapt generasjon». I 2014 var en fjerdedel av verdens befolknin...g mellom 10 og 24 år, og dagens ungdomsgenerasjon er historiens største på omlag 1,8 milliarder. Hele 36 prosent av verdens 202 millioner arbeidsledige er unge mellom 15 og 24. I regjeringens forslag til arbeidslivsstrategi i utviklingspolitikken gjennom stortingsmelding 35 Sammen om jobben, er ungdom fullstendig utelatt fra vurderingene. Blir ungdommen glemt?

I utgangen av 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 «ungdom, fred og sikkerhet», en resolusjon som er tydelig på at ungdom har en svært viktig rolle som deltagere i utviklingen av fredeligere samfunn, og ikke minst i det forebyggende arbeidet mot krig og radikalisering. Videre understreker resolusjonen at FN-organisasjonene må bli bedre på å integrere ungdomsdeltakelse på toppnivå, at medlemsstater skal inkludere unge i beslutningsprosesser og at unge skal ha reell makt og innflytelse, særlig i spørsmål som angår dem.

Har Norge som fredsnasjon et ansvar for å inkludere ungdom i prosesser for å sikre fred? Bør Norge være et foregangsland for å sikre at ungdommer blir inkludert? Hvordan jobber Norge for å unngå at ungdom blir radikalisert?

Panel oppdateres fortløpende.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Arrangør

SAIH Blindern og SUM
Publisert 17. jan. 2017 08:24