Hva er det grønne alternativet til kapitalismen?

Lar vi jaget etter profitt få gå foran en bærekraftig fremtid?

Foto: Fra Spires kampanje 2016.

Spires kampanje høsten 2016 rettet søkelyset mot markedssystemet og implikasjonene dette har for miljøspørsmålene.

Dagens åpne og internasjonale handelssystem er basert på at varer skal produseres og fraktes via lange globale verdikjeder. Med stadig økende klimagassutslipp - er det mulig å redusere utslippene nok innenfor dette systemet for å nå togradersmålet?

Paris-avtalen fritar transportsektoren fra å redusere sine klimagassutslipp, selv om internasjonal skipsfart og luftfart er en av de store kildene til økte globale klimagassutslipp.

Spire inviterer derfor til debatt på tvers av kompetanse og erfaring, og spør:

Lar vi jaget etter profitt få gå foran en bærekraftig fremtid? Hva vil konsekvensene for miljøet være hvis vi fortsetter handelen i samme mønster som nå? Hvis vi må endre på handelsmodellen som samfunnet er organisert rundt, hvordan skal et eventuelt annet samfunn se ut? Hvem skal være med å utforme det?

Panel

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Arrangør

SAIH Blindern, SUM og Spire
Publisert 9. feb. 2017 14:04 - Sist endret 31. mars 2017 09:59