Dannelse for det 21. århundre

Bør universitetene utvide dannelsesbegrepet i møte med samfunnsutfordringene vi står overfor? Er «bærekraftig dannelse» veien å gå?

Illustrasjon

Er "bærekraftig dannelse" et fruktbart begrep? Foto: Colourbox

I denne samtalen ønsker SUM å lansere begrepet «bærekraftig dannelse» og diskutere det med noen fremstående akademikere. Hvilken betydning ville et slikt begrep ha for organisering av undervisningen på UiO?

Paneldeltakere

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding

Påmelding

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, ansiktsuttrykk, ansiktshår, hake.
Samtalen ledes av Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM).

Om arrangementet

Mye takket være «kvalitetsreformen» har mange norske universiteter blitt tvunget til å tenke nytt om sitt utdanningsoppdrag. I økende grad konkurrerer universitetene nå om å tiltrekke seg studenter, og vi styres av insentiver som «gjennomstrømning», altså andelen studenter som fullfører studieløpet. Det har fått kritiske røster til å spørre: Er dannelse ikke lenger et mål for universitetene?

I det pågående strategiarbeidet ved Universitetet i Oslo ble det lansert en idé om at man trenger «et dannelsesbegrep for det 21. århundre». Dannelsesbegrepet har vært diskutert nær sagt til alle tider, og debatten er fortsatt helt nødvendig hvis undervisningen ved universitetene skal være oppdatert og relevant i en tid preget av store endringer.

Det er nærliggende å tenke at en universitetsutdannelse i dag skal utdanne selvstendig tenkende mennesker, som er i stand til å tilegne seg ny kunnskap og fordomsfritt møte nye forhold og forestillinger. I tillegg må utdannelsen også kunne forberede studentene på problemene som preger vår tid, slik som klimaendringer, økende ulikhet, autoritær populisme og nye migrasjonsmønstre. Evnen til selvstendig tekning blir viktigere for hvert enkelt individ, for samfunnet og for universitetet.

Velkommen til samtale om begrepet «bærekraftig dannelse».


NydalenSUM i Nydalen

Vår nye adresse er Sandakerveien 130.

Se veibeskrivelse.

Vi markerer vår nye tilværelse i Nydalen med en rekke arrangementer utover høsten, følg med!

Publisert 20. juni 2019 15:27 - Sist endret 2. sep. 2019 08:57