Alles business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle

Næringslivet anses i dag som en av de viktigste aktørene for at vi skal nå bærekraftsmålene (SDGs), men hvilken rolle spiller egentlig næringslivet for den globale utviklingsagendaen?

For snart tre år siden ble bærekraftsmålene (SDGs) satt på den internasjonale utviklingsagendaen. Målet er at de skal være nådd i 2030. Dét koster! Hvordan skal bærekraftsagendaen finansieres, og særlig dersom det globale nord kutter i bistanden?

Mange peker på at privat sektor kan bidra mer og at bærekraftsmålene også representerer store forretningsmuligheter. I så fall er det en vinn-vinn situasjon, men er det så enkelt? Hva betyr egentlig næringslivets rolle for global utvikling, og for vår mulighet til å nå målene?

Debattpanel

Ordstyrer er Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og leder for The Oslo SDG Initiative.

MS Sunnhordland

Velkommen ombord i vetaranskipet MS Sunnhordland, som vil være Universitetet i Oslos arrangementsarena under Arendalsuka 2018.

Se oversikten over UiOs arrangementer i Arendal.

Publisert 13. juni 2018 15:36 - Sist endret 9. aug. 2018 17:28