Bistand i endring – Veien til 2030

I 2030 skal de 17 bærekraftsmålene (SDGs) være oppnådd. Hvilken rolle spiller bistand for å oppnå den ambisiøse agendaen, og hvordan ser fremtiden for norsk bistand ut? 

Skolebarn i Nepal. Foto: Ken Opprann/Norad

Virker bistand? Fremmer den vekst, reduserer den fattigdom? Når verden står ovenfor store utfordringer gjennom manglende økonomisk stabilitet, matsikkerhet og klimaendringer, vil bistandens form endre seg?

Hva er fremtiden for norsk bistand når både mottakerland stiller sterkere krav, og når donorers nasjonale egeninteresser blir enda tettere knyttet til bistanden?

Debattpanelet

Panelet vil bestå av

Ordstyrer er Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og leder for The Oslo SDG Initiative.

MS Sunnhordland

Velkommen ombord i vetaranskipet MS Sunnhordland, som vil være Universitetet i Oslos arrangementsarena under Arendalsuka 2018.

Se oversikten over UiOs arrangementer i Arendal.

Publisert 13. juni 2018 15:36 - Sist endret 3. des. 2018 12:40