Norges bidrag til fredsbygging i Guatemala (1996-2016)

Har Norge bidratt positivt til fredsbygging i den perioden? 

Foto: Joel Perez/Prensa Comunitaria

Det har gått over tjue år siden fredsavtalen for Guatemala kom i stand. Norge bisto i prosessen som ledet til avtalen, og har siden støttet en lang rekke prosjekter for å sette avtalen ut i livet. Har Norge bidratt positivt til fredsbygging i den perioden? 

Det er spørsmålet som besvares i en ny rapport fra SUM og NOREF for Utenriksdepartementet. I dette seminaret blir rapportens hovedkonklusjoner lagt frem og diskutert av fremstående eksperter på området.

Deltakere:

Ordstyrer: Liv Tørres, direktør for Nobels fredssenter

Last ned rapporten

En oversikt over de viktigste norske bidrag til fredsbygging i Guatemala (Pdf, Norsk)

Las contribuciones clave de la cooperación noruega a la construcción de la paz en Guatemala (Pdf, Español)

Arrangør

NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution

SUM Senter for utvikling og miljø

 

 

 

Emneord: Guatemala, Fredsbygging
Publisert 1. sep. 2017 09:06 - Sist endret 3. juni 2020 15:22