Akademiaprotest

Bli med på protest mot politikernes utilstrekkelige håndtering av klima- og naturkrisen.

Bildet kan inneholde: eiendom, gjøre, rektangel, skilting, begivenhet.

Bilde hentet fra Pixabay.

Protesten samler studenter og akademikere fra alle fakultet på Universitetet i Oslo for å kreve at forskningsgrunnlaget i klima- og naturkrisen blir tatt mer på alvor.

Program

  • Thomas Hylland Eriksen, Professor sosialantropologi
  • Maja Van der Velden, Direktør for Sustainability Lab, Professor informatikk

Hovedbudskap

1. Gapet mellom hva vitenskapen sier, og hva politikerne gjør, er for stor til å tie stille. Det er vårt samfunnsansvar å heve stemmen når gapet mellom handling og vitenskap er så stort, spesielt når krisen er av en eksistensiell art.

2. Klima- og naturkrisen krever fundamentale, transformative endringer som forutsetter nytenkning og kan gi muligheter for en positiv samfunnsutvikling. Akademia står i en særstilling for å vise hvordan vi kan tenke nytt rundt biologisk og kulturelt mangfold, nye forbruks- og produksjonsmønstre og samfunnsutviklingen.

Protestbølge denne våren

Første protest ble arrangert 6. april. Protestbølgen vil fortsette annenhver onsdag.

Les mer:

Se også Facebook arrangementet og hjelp oss å spre det.

#ScienceNotSilence

Publisert 7. apr. 2022 14:56 - Sist endret 19. apr. 2022 11:51