Akademiaprotest

Bli med på protest mot politikernes utilstrekkelige håndtering av klima- og naturkrisen.

Bildet kan inneholde: eiendom, gjøre, rektangel, skilting, begivenhet.

Bilde hentet fra Pixabay.

 

*Scroll down for information in English*

Protesten samler studenter, vitenskapelige- og administrativt ansatte fra hele Universitetet i Oslo for å kreve at forskningsgrunnlaget i klima- og naturkrisen blir tatt mer på alvor.

Program

  • Nils Christian Stenseth, professor biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Xander Dunlap, Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM)

  • Naja Amanda Lynge Møretrø, Leder av Changemaker

  • Akustisk sang ved Rakkarpakk

Hovedbudskap

1. Gapet mellom hva vitenskapen sier, og hva politikerne gjør, er for stor til å tie stille. Det er vårt samfunnsansvar å heve stemmen når gapet mellom handling og vitenskap er så stort, spesielt når krisen er av en eksistensiell art.

2. Klima- og naturkrisen krever fundamentale, transformative endringer som forutsetter nytenkning og kan gi muligheter for en positiv samfunnsutvikling. Akademia står i en særstilling for å vise hvordan vi kan tenke nytt rundt biologisk og kulturelt mangfold, nye forbruks- og produksjonsmønstre og samfunnsutviklingen.

Protestbølge denne våren

Første protest ble arrangert 6. april. Protestbølgen vil fortsette annenhver onsdag.

Les mer:

Se også Facebookarrangementet og hjelp oss å spre det.

#ScienceNotSilence

Information in English

The protest series brings together students, academic and administrative staff from all departments at the University of Oslo to demand that scientific knowledge on the climate and nature crisis is taken more seriously.

Main messages

1. The gap between what science says and political action is too wide to remain quiet. It is our social responsibility to raise our voices for bridging the gap between climate science and action, especially when the crisis is under an existential threat.

2. The climate and nature crisis require fundamental, transformative change that demands new thinking and can enhance positive societal development. Academia is in a crucial position to show how we can think creatively about biological and cultural diversity, new consumption and production patterns, and societal development.

The protest will continue every second Wednesday this semester.

Publisert 2. mai 2022 13:57 - Sist endret 9. mai 2022 14:14