Zapffe-prisen på 100 000 kroner til lege og filosof Carl Tollef Solberg

Vi gratulerer Solberg med Zapffe-prisen, som tildeles under Arne Næss Symposium 26. august.

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, møbler, sko.

Vinneren av Zapffe-prisen 2022 er Carl Tollef Solberg. Her sammen med leder av priskomitéen, Inga Bostad, og bysten av Peter Wessel Zapffe i midten.

Hva er meningen med livet?

Essayet heter "Fødselens tragedie eller tragediens fødsel? Om Zapffe og eksistensens ytterkanter". Der diskuterer Solberg Zapffes argument om at den menneskelige forplantningen bør opphøre. 

bilde av carl solberg
Carl Tollef Solberg får tildelt Zapffe-prisen 2022 under Arne Næss Symposiet 26. august.

– Zapffe mener menneskelivet er dypt tragisk. Det hadde jeg lyst til å utfordre han på. I essayet tar jeg særlig opp Zapffes tanker om mening og det meningsløse. Zapffe er klar på at han mener det ikke finnes noen objektiv mening med livet.

– Samtidig er han ikke like rett på sak om det meningsløse. Jeg undersøker blant annet ideen om objektiv meningsløshet, for å ta Zapffes argument om fraværet av objektiv mening seriøst, sier Solberg.

Solberg refererer til Zapffes mest kjente verk, doktoravhandlingen hans "Om det tragiske". Zapffe sier at menneskets storhet disponerer det for undergang. Det særegne for mennesket er at det ”forlanger moral av omverdenen og en god nok mening med det hele”, mens ”det vi kaller naturen verken viser moral eller mening”.

Hva betyr prisen for deg?

– Jeg setter veldig stor pris på å motta denne prisen. Det var befriende å arbeide med essayet, som jeg har skrevet i en friere form en normalt når jeg skriver akademiske tekster.

– Dessuten er det en ære å få være med på å forvalte det tankemessige ettermælet til Zapffe.

Til daglig er Carl Tollef Solberg seniorforsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han skriver og formidler bredt om helseprioriteringer, medisinsk etikk og døden.

Priskomitéens begrunnelse for tildelingen

bilde av inga bostad
Professor Inga Bostad leder priskomitéen til Zapffe-prisen.

– Det var et svært høyt nivå på de innsendte bidragene i år, noe som også viser at Zapffes tenkning blir lest og opplevd som relevant på tvers av fagmiljøer og også utenfor filosofien og biologien, sier professor Inga Bostad.

Bostad leder priskomiteen, som består av professor Inga Bostad, professor Dag O. Hessen og førsteamanuensis Anna Smajdor, alle fra Universitet i Oslo.

– Solberg sitt essay utmerket seg og har det vi lette etter; et essay skrevet i litterær stil, med en undersøkende, utfordrende og nytenkende tilnærming som passer til mandatet for Zapffe-prisen.

Prisutdeling

Zapffe-prisen 2022 vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 26. august. Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig.

Om Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Bildet kan inneholde: hund, mynt, kjøtteter, nikkel, kunst.Filosofen Peter Wessel Zapffe og hans ektefelle Berit testamenterte i sin tid alt de eide til Universitetet i Oslo.

I 2010 ble Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond opprettet, og i 2014 var avkastningen blitt så stor at en pris for første gang kunne utlyses.

Prisoppgaven lyses ut annet hvert år. Prisen skal gå til et «originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering.»

Av Charlotte Kildal
Publisert 15. aug. 2022 08:53 - Sist endret 15. aug. 2022 12:25