English version of this page

SUM har fått støtte til forskning på digitalisering, innovasjon og helse i Tanzania

Prosjektet er ledet av postdoktor Tom Neumark og er støttet av Norges forskningsråd.

bilde fra feltarbeid

Foto: Tom Neumark.

Bruk av digital teknologi anses som essensielt for å oppnå universell helsedekning i lav- og mellominntektsland, som for eksempel Tanzania. Fram til nylig har utviklingen av nye teknologier stort sett blitt ledet av utenforstående eksperter, ofte med skuffende resultater.

Den raske veksten av digital og datadrevet infrastruktur i Afrika har ført til nye former for teknologisk innovasjon som ikke bare er utviklet for regionens innbyggere, men som i større grad kommer fra innbyggerne selv.

bilde av tom
Postdoktor Tom Neumark er prosjektleder for det nye prosjektet.

Forskningsprosjektet "Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania” har fått 7.6 millioner kroner av Norges forskningsråd for å forske på dette fenomenet og hva det betyr for helsesystemer og sosial ulikhet.

– Jeg er veldig glad for at dette prosjektet har blitt tildelt midler og at Forskningsrådet anerkjenner viktigheten av empirisk forankret samfunnsvitenskapelig forskning innen global helse. Vi gleder oss til å starte arbeidet med å studere digitalisering av helse i Tanzania, og særlig hvordan folk i Tanzania er involvert i innovasjon, sier Tom Neumark.

En tverrfaglig tilnærming

Prosjektet vil bygge på sosialantropologi, helsepolitisk forskning, og teknologi- og vitenskapsstudier, og vil bruke etnografiske metoder for å studere hvordan disse teknologiene utvikles, brukes og styres i Tanzania.

bilde av forskerteamet
Forskerteamet består av prosjektleder Neumark, Ruth Prince, Vendelin Simon og Katerini Storeng. Prosjektet vil også ansette en stipendiat.

Prosjektleder Tom Neumark vil samarbeide tett med Dr. Vendelin Simon, foreleser ved institutt for sosiologi og antropologi ved universitetet i Dar es Salaam i Tanzania. Førsteamanuensis Katerini Storeng ved SUM og Ruth Prince ved Institutt for helse og samfunn ved UiO vil også ha sentrale roller, i tillegg til en doktorgradsstudent som skal rekrutteres til prosjektet.

Prosjektet starter i 2023 og vil bygge på SUM’s eksisterende portefølje av samfunnsvitenskapelig forskning innen global helse og digital helse spesielt, inkludert arbeidet til forskergruppen Makt og politikk i global helse. Porteføljen inkluderer også Tom Neumarks nåværende forskning i ERC-prosjektet Universal Health Coverage and the Public Good in Africa som ledes av Ruth Prince, Katerini Storeng's SMARTCOVID- prosjekt og Folkehelseinstituttets prosjekt mHEALTH-INNOVATE som både Neumark og Storeng er en del av.  

Prosjektet er et av 14 prosjekt innen global helse, matsikkerhet og internasjonal politikk som ble tildelt midler fra Norges forskningsråd denne høsten. Mer informasjon om prosjektene finnes her: 150 millioner til forskning på global helse, matsikkerhet og internasjonal politikk (forskningsradet.no)

Publisert 5. okt. 2022 12:16 - Sist endret 5. okt. 2022 12:16