Norsk dyrevelferd: Bare forbrukervilledning?

Gang på gang avdekkes stygge brudd på dyrevelferd hos norske grisebønder. Er det kun systematisk tildekking av dyremishandling som har skjedd siden sist?

Bilde av gris i grisefjøs

Bilde av Matthias Zomer fra Pexels

NRK har de siste dagene publisert bilder fra norske grisefjøs. Bildene avdekker stygge brudd på dyrevelferd hos norske grisebønder.

For bare to år siden lovet kjøttbransjen full opprydding i norske grisefjøs, og store annonser garanterte for dyrevelferden. En av kampanjene produsentene svarte med var "Griseløftet", et løfte om å forbedre dyrevelferden.

Bilde av Karen Lykke Syse
Førsteamenuensis Karen Lykke Syse har studert historiske kilder for å forstå mer om hvordan vårt forhold til grisen har endret seg. Sammen med postdoktor Kristian Bjørkdahl har hun skrevet om kjøttindustriens kampanjer.

Karen Lykke Syse og Kristian Bjørkdahl har studert kampanjer fra kjøttindustrien, og kaller Griseløftet en propagandaaksjon.

– Vi kaller dette "Welfare Washing", altså en velferds-vasking og forskjønning av dyrevelferden. Det som kommer frem i NRKs saker de siste dagene likner mer på forbrukervilledning og systematisk tildekking av dyremishandling, enn noe løfte, forteller Lykke Syse.

Lykke Syse har også studert historiske kilder for å forstå mer om hvordan vårt forhold til grisen har endret seg. I gamle dager hadde grisen lange bein og løp fritt rundt på gårdene. Nå er den stengt inne hele livet. 

– For få generasjoner siden kunne griser være familiemedlemmer og dele seng med oss. I dag fortæres den i kollektiv, lykkelig uvitenhet, sier Lykke Syse.

Les mer om forskningen

Les og hør forskerne fortelle om forskningen på vårt forhold til grisen

Se flere saker om mat og bærekraft

Av Charlotte Kildal
Publisert 8. juni 2021 12:57 - Sist endret 9. juni 2021 13:02