2021

Bilde av 5 gamle fjellhytter
Publisert 20. aug. 2021 11:08

2021 markerer starten på FN’s tiår for restaurering av økosystemer. Naturen skal få vende tilbake i områder preget av menneskelig inngripen.  Problemet er at menneskelig aktivitet også har etterlatt verdifulle kulturelle spor, og at kulturlandskap også kan romme verdifulle økosystemer. Nå skal en tverrfaglig forskergruppe studere hvordan både natur og kulturavtrykk kan bevares og restaureres i samme landskap.