2021

Bildet kan inneholde: fottøy, smil, bukse, sosial gruppe, fritid.
Publisert 20. des. 2021 12:36

Seks Include-forskere nådde opp i Elseviers rangering (2021) av de topp 2% mest siterte forskerne i verden i 2020: Lars Gulbrandsen (FNI), Karen O’Brien (UiO), Iver Neumann (FNI), Tanja Winther (UiO), Kirsten Jenkins (Edinburgh University) og Gavin Bridge (Durham University).

Bilde av 5 gamle fjellhytter
Publisert 20. aug. 2021 11:08

2021 markerer starten på FN’s tiår for restaurering av økosystemer. Naturen skal få vende tilbake i områder preget av menneskelig inngripen.  Problemet er at menneskelig aktivitet også har etterlatt verdifulle kulturelle spor, og at kulturlandskap også kan romme verdifulle økosystemer. Nå skal en tverrfaglig forskergruppe studere hvordan både natur og kulturavtrykk kan bevares og restaureres i samme landskap.