English version of this page

SUM mottar midler til forskning på bruken av ny digital teknologi under pandemien

Midlene kommer fra Norges forskningsråds Covid-19 hasteutlysning.

Sakiko Fukuda-Parr, Katerini Storeng og Antoine de Bengy Puyvallée.

Vil folk la offentlige helsemyndigheter spore bevegelsene sine gjennom mobiltelefondata for å spore smitte og kartlegge effekten av Covid-19-tiltak? Dette er et av spørsmålene SUM-forskere nå skal finne ut av. Bilde: Sakiko Fukuda-Parr, Katerini Storeng og Antoine de Bengy Puyvallée.

COVID-19 er den første pandemien i smarttelefonens tidsalder. 

De siste månedene har vi sett hvordan telefonene våre kan samle for eksempel lokasjonsdata for å spore smittespredning. Smarttelefonen er også blitt brukt for å håndtere den globale «infodemien», altså spredningen av falsk informasjon om pandemien.

Prosjektet The Smartphone Pandemic skal kartlegge den raske innføringen av slik ny digital teknologi under Covid-19-pandemien, utforske globale normer for eierskap og bruk av digitale data, og se på hvordan nye former for digital overvåking påvirker tillit mellom myndigheter og befolkning. Prosjektet skal også se på teknologiselskapenes politiske rolle i håndteringen av pandemien.

Katerini Storeng skal lede det to-årige prosjektet, som har oppstart allerede 1. juni.

Debatten om mobildata har hittil handlet mest om personvern versus helsegevinst. Vi mener vi også må diskutere hvilke konsekvenser dette har for samfunnsutviklingen mer generelt, forteller Katerini Storeng.

Prosjektet har som mål å skape kunnskap som kan tas i bruk i den pågående håndteringen av pandemien.

Hva er konsekvensene av den hastige innføringen av ny teknologi?

Katerini Storeng
Katerini Storeng er førsteamenuensis på SUM, og skal lede det nye forskningsprosjektet.

Mye av helse-arbeidet er preget av en tekno-optimisme, en tro på at teknologi er løsningen og at teknologiske løsninger vil fungere tilnærmet likt, uavhengig av konteksten, forteller Storeng.

Vi er interessert i å utfordre denne antakelsen, ved å sammenlikne bruk av ny digital teknologi i to vidt forskjellige sosiale og politiske kontekster: Norge og Sierra Leone.

I motsetning til Norge har Sierra Leone erfaring med å benytte mobildata og mobilteknologi under Ebola-krisen i 2014-16. Mens Nordmenn er kjent for sin uvanlig høye tillit til myndighetene, er situasjonen i Sierra Leone en ganske annen. Der finner vi en utpreget mangel på tillit etter mange år med borgerkrig og konflikt.

Vi tror dette vil påvirke bruken av ny digital teknologi på interessante måter, sier Storeng.

I begge disse landene ser vi at teknologiselskapene får en viktig politisk rolle i pandemiresponsen, og i mange kontekster setter de premissene for bruk av ny teknologi.

Prosjektets kjernegruppe består av Katerini Storeng, Antoine de Bengy Puyvallée og Desmond McNeill ved Senter for utvikling og miljø (SUM, UiO), Susan Shepler ved University of Makeni i Sierra Leone og American University i Washington, Sakiko Fukuda-Parr ved The New School i New York og Sridhar Venkatapuram ved King's College i London. Prosjektet er utviklet med støtte fra Relight satsningen til Senter for global helse, UiO. 

Prosjektet er utviklet med støtte fra RELIGHT-satsningen til Senter for global helse, UiO.


Bildet kan inneholde: tekst, font, azure, logo, varemerke.Prosjektet The Smartphone Pandemic er ett av 30 forskningsprosjekt som har fått støtte fra Forskningsrådets hasteutlysning for Covid-19.


Bildet kan inneholde: logo, font, illustrasjon, sirkel.Hør vår podcast

Pandemipodden: Fra hjemmekontoret ringer Benedicte Bull sine kolleger på SUM for å prate om den pågående pandemien.

Episode 9: Kan WhatsApp være med på å redde oss fra koronakrisen? med Katerini Storeng.

Episode 3: Hvordan er egentlig verden rustet til å takle pandemier? med Antoine de Bengy Puyvallée.


Bildet kan inneholde: logo, linje, skilt, symbol, illustrasjon.Forskning på global helse

Les mer om forskergruppen Makt og politikk i global helse på SUM.

 

 

 

 

Av Charlotte Kildal
Publisert 8. mai 2020 13:18 - Sist endret 27. mai 2020 20:19