Anna og Ingrid er nye vitenskapelige assistenter på SUM

Med mastergrader fra London og Oxford og vekt på internasjonale relasjoner vil de to nyansatte bli nyttige tilskudd til senterets forskningsgrupper.

Anna Eriksen Rio og Ingrid Ågren Høegh

Anna Eriksen Rio er ansatt som vitenskapelig assistent for professor Mariel Aguilar-Støen og forskergruppen Rurale endringer, og som assistent på SUMs forskerskole

Hun har en MSc i International Relations fra London School of Econmics (LSE), og masteroppgaven skrev hun om bruken av etnografisk metodologi i International Relations.

– Som masterstudent var jeg veldig interessert å jobbe tverrfaglig, spesielt i krysningen mellom International Relations og sosialantropologi, for å finne nye måter å forstå sosiale relasjoner på det såkalte «internasjonale nivået». Jeg har derfor vært interessert i å forstå metodologi som en kritisk del av å utvikle forskning. På SUM får jeg både muligheten til å fortsette å jobbe med dette, og å jobbe i et tverrfaglig forskningsmiljø. Det er veldig kjekt! sier Anna.
 


Ingrid Ågren Høegh skal jobbe som vitenskapelig assistent for professor Dan Banik og vil få mye å gjøre med Oslo SDG Initiative og prosjekter som Indias fotavtrykk i Afrika: Sør-sør-samarbeid, gaver og gjensidighet og Kinas belte- og vei-initiativ og fremtiden for internasjonal utvikling.

– Jeg ser jobben på SUM som en god mulighet til å jobbe videre med temaer jeg har erfaring med fra tidligere. Jeg setter spesielt pris på å kunne jobbe med bærekraftsmålene, som kommer til å være sentrale det neste tiåret, sier Ingrid.

Hun har en MPhil i Development Studies fra University of Oxford. Masteroppgaven hennes handler om kvinners politiske deltakelse i studentpolitikken i Delhi.
 

Av Erik Berge
Publisert 23. nov. 2020 11:18 - Sist endret 25. apr. 2022 09:09