Tre nye professorer på SUM

Vi gratulerer Sidsel Roalkvam, Tanja Winther og Mariel Aguilar-Støen med opprykk til professor.

Mariel Aguilar-Støen, Sidsel Roalkvam og Tanja Winther er SUMs nye professorer i henholdsvis samfunnsgeografi, antropologi, og utvikling og miljø.

Professor Sidsel Roalkvam

Professor i antropologi

Sidsel Roalkvam får opprykk til professor i antropologi. Komiteen skriver i kompetanseerklæringen at:

Roalkvams arbeid har høy kvalitet, og gir orginale og innsiktsfulle bidrag til antropologien, både etnografisk og teoretisk.

I tillegg er hennes utvalg av feltarbeid imponerende bredt (Kiribati, Zimbawe, Sør-Afrika, India), og hennes publikasjoner med utgangspunkt i feltarbeid viser stor styrke i hennes deltakende observasjoner.

Roalkvam er i dag direktør ved SUM, og har vært ansatt på UiO siden fullført doktorgrad i 1997. I sin forskning har Roalkvam blant annet jobbet med global helse, mødre- og barnehelse, HIV og AIDS, religion og kjønn. Hun har tidligere vært leder for det tverrfakultære forskningsområdet LEVE – Levekår i utviklingsland ved UiO.

Roalkvam har i flere år ledet forskergruppen Makt og politikk i global helse på SUM og var sentral i arbeidet med The Lancet-UiO Commission on Global Governance for Health.

Professor i utvikling og miljø

Professor Tanja Winther

Tanja Winther får opprykk til professor i utvikling og miljø. I kompetanseerklæringen skriver komiteen:

Winther har gjort et betydelig bidrag og anses som en pionér innenfor et nytt tverrfaglig felt, nemlig samfunnsvitenskapen innen energiteknologi.

I løpet av de siste årene har hun ledet flere kreative og eksperimentelle tiltak rettet mot å forstå hvordan energieffektivitet kan fremmes i husstander i land som f.eks. Norge. Forskningen hennes har vært metodisk innovativ og har vært fokusert på å gi resultater for praksis.

Winther fullførte doktorgrad i sosialantropologi ved UiO i 2005, og har vært ansatt på SUM siden 2006. Winther er også utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI.

Winther har i sin forskning vært spesielt opptatt av energisystemer og sosiale effekter av teknologier. Winther har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge.

Winther leder for tiden forskergruppen Bærekraftig forbruk og energi på SUM, i tillegg til en større søknad om opprettelse av et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) ved SUM, UiO.

Professor i samfunnsgeografi

Professor Mariel Aguilar-Støen

Mariel Aguilar-Støen får opprykk til professor i samfunnsgeografi. Hun er første professor i samfunnsgeografi i Norge med bakgrunn fra Latin-Amerika. Komiteen skriver om Aguilar-Støen at:

Artiklene hennes presenterer sterkt empirisk materiale, med feltarbeid i flere land, og ulike metoder som danner grunnlag for dyptgående forståelse av endring.

Artiklene er av høy kvalitet, både empirisk og teoretisk, og er et tydelig bidrag til samfunnsgeografien. I flere artikler utvikler hun også analytiske rammer som vil være nyttige for andre forskere.

Siden hun fullførte doktorgraden ved NMBU i 2009, har Aguilar-Støen vært ansatt på SUM. Hun har lang erfaring med internasjonalt samarbeid og har i sin forskning vært spesielt opptatt av migrasjon, rurale endringer og miljøpolitikk. Hun har gjort feltarbeid i Latin-Amerika, bl.a. i Mexico, Guatemala og Nicaragua.

Hun leder forskergruppen Rurale endringer i det nye århundret, samt SUMs forskerskole.

Av Charlotte Kildal
Publisert 15. jan. 2019 13:30 - Sist endret 18. sep. 2019 11:49