Fire nye postdoktorer på SUM

Vi ønsker Niladri Chatterjee, Alexander Dunlap, Thomas Neumark og Ulrikke Bryn Wethal velkommen som postdoktorer på SUM.

Bildet kan inneholde: mennesker, eyewear, briller, ungdom, samfunnet.

De fire nye postdoktorene skal blant annet forske på global helse, fornybar energi og bærekraftig forbruk.

Bli bedre kjent med de nye postdoktorene


Niladri Chatterjee har en ph.d. i moderne sørasiatisk historie fra School of Oriental and African Studies (SOAS) ved Universitetet i London.

På SUM skal han jobbe med utviklingen og konsekvensene av global helsepolitikk, gjennom et historisk forskningsprosjekt på kolera-forskning i Øst-Pakistan (senere Bangladesh).

 


Alexander Dunlap har en ph.d. i sosialantropologi fra Vrije Universiteit Amsterdam. Arbeidet hans hittil har blant annet utforsket de sosioøkonomiske følgene av vindenergiutvikling på lokalbefolkninger i Mexico.

På SUM skal han se på utviklingen av fornybare energikilder i et globalt perspektiv gjennom forskningsprosjektet The Rural Transformations behind the Renewable Energy-Extraction Nexus: Implementing a North African-European Union Energy Corridor.


Bildet kan inneholde: hår, eyewear, briller, hake, panne.Thomas Neumark har en ph.d. i sosialantropologi fra University of Cambridge, og har forsket på sosiale- og humanitære cash grants i Kenya og off-grid fornybar energi i Tanzania.

På SUM skal han jobbe innenfor prosjektet Universal Health Coverage and the Public Good in Africa, og forske på hvordan digital teknologi brukes i utviklingen av universelle helsetjenester i Øst-Afrika.


Ulrikke Bryn Wethal har en ph.d. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Der forsket hun på det økonomiske samarbeidet mellom Kina og Afrika, med fokus på byggeprosjekter og økonomisk utvikling i Mozambique.

På SUM skal hun jobbe med casestudier av bærekraftsinnovasjoner som bildeling, private solceller og reparasjon av elektronikk, for å forstå ulike barrierer for mainstreaming av bærekraftig forbruk i Norge. Prosjektet vil være tilknyttet forskningssenteret INCLUDE.


 

Publisert 19. aug. 2019 12:54 - Sist endret 31. mars 2020 14:08