Møt vår nye forskerskoleassistent

– Jeg gleder meg til å ta del i det som skjer på SUM, sier Erica Colman-Denstad.

Masterstudent Erica Colman-Denstad er fra januar assistent for SUMs forskerskole.

Vi gratulerer Erica Colman-Denstad med tildelingen av årets Erik Blytt-stipend!

Jeg har vært interessert og nysgjerrig på forskningen som skjer på SUM lenge, og er veldig glad for denne muligheten til å få en tilknytning her, sier Colman-Denstad.

Fra tidligere har hun en bachelorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Nå skriver hun masteroppgave i filosofi samme sted. Den handler om naturrestaurering, altså gjenoppretting av økosystemer som er rammet av menneskelig aktivitet. Nærmere bestemt skal hun vurdere hvorvidt naturrestaurering har potensiale til å bidra positivt til relasjonen mellom mennesker og natur.

I masteroppgaven diskuterer jeg hvorvidt naturrestaurering kan være en måte å også restaurere det etiske og normative forholdet vi har til natur, utdyper hun.

Jostein Jakobsen er koordinator for SUMs forskerskole.

Som mottaker av Blytt-stipendet, skal Erica være assistent på SUMs tverrfaglige forskerskole for doktorgradstipendiater.

Vi ønsker Erica velkommen til SUM. Hun vil få mulighet til å bidra til det gode faglige og sosiale miljøet til Forskerskolen, sier Jostein Jakobsen, koordinator for SUMs forskerskole.

Om SUMs forskerskole og Erik Blytt-stipendet

Til minne om den tidligere studenten og forskeren Erik Blytt, gir SUM årlig ut et stipend til en UiO-student som skriver masteroppgave om et tema knyttet til miljø og utvikling. Stipendet er på 3000 kroner i måneden, og innebærer at studenten assisterer SUMs forskerskole for doktorgradsstipendiater. I tillegg blir studenten en del av et inkluderende fagmiljø ved å få fast kontorplass på senteret.

Les mer om SUMs forskerskole

Publisert 22. jan. 2019 11:55 - Sist endret 22. jan. 2019 11:55