Dagens studenter vil forandre verden

Skoleelever og studenter demonstrerer over hele verden. Hvordan kan universitetene møte forventingene til de nye studentene?

På UiO møter vi studenter som lar seg inspirere av skoleelevene, og som ønsker mer kunnskap om bærekraft og miljø.

 

Over hele verden streiker skoleelever for klimaet. Streiken er inspirert av den svenske aktivisten Greta Thunberg, som har droppet skolen hver fredag for å protestere mot foreldregenerasjonens manglende innsats for å redde klimaet.

— Jeg er litt delt i synet på de unges klimastreik, sier Cristiana Voinov.

Hun er masterstudenter på Senter for utvikling og miljø (SUM), og har valgt et masterprogram i bærekraftig utvikling.

Min kyniske side tenker at ting aldri kommer til å endre seg. På den andre siden gir det meg mye håp at dette kommer fra den unge generasjonen, og at de bryter ut av hverdagsrutiner og tenker utenfor boksen, sier hun.

Kristoffer Kinge er også masterstudent på SUM.

— Det er fantastisk å se at de unge er lei av å vente på at de eldre skal handle, og tar saken i egne hender, sier Kristoffer.

Studerer for å forandre, ikke bare lære

UiO-studentene er enige om at de ønsker kunnskap som kan bidra til å endre verden.

— Jeg ønsker en utdanning som gjør at jeg kan bidra med kunnskap om sosiale forhold som kan skape kulturell endring og en mer bærekraftig verden, forteller Danielle.

Klimastreikende ungdom i Berlin tidligere i år. Foto: Jörg Farys / Fridays for Future

Bærekraftsmålene og UiO

UiO bidrar til bærekraftsmålene med forskning og ny kunnskap. Blant annet jobbes det for å gjøre bærekraftsagendaen mer synlig i utdanningen. Et viktig bidrag gis også av studenter og ansatte som deltar i offentlig debatt og gir kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling. UiO ønsker å sikre en bærekraftig drift og vil legge frem et klimagassregnskap i begynnelsen av mai. 

Bærekraftsmålene er en omfattende agenda og viser hvordan kunnskap om bærekraft vil bli nødvendig i alle sektorer i samfunnet. Nettopp derfor må kunnskap om bærekraft integreres i alle disipliner på universitetet, sier Kristoffer.

Universitetene skal samarbeide om bærekraftig utdanning

I februar ble fem av Norges største universiteter enige om å samarbeide mer for å få inn bærekraft i utdanningen.

— Universitetet i Oslo samarbeider med de andre store universitetene gjennom en nasjonal komité for bærekraft. Under årets Bærekraftskonferanse i Bergen ble vi enige om å utarbeide en plattform for å dele erfaringer og prinsipper som bør ligge til grunn når høyere utdanningsprogrammer adresserer bærekraftutfordringer, sier Sidsel Roalkvam.

Barn og unge tar til gatene: De krever at myndigheter, voksne, ansvarlige, og de som sitter i posisjon til å handle på klimasaken faktisk gjør det. Som ledere i høyere utdanninginstitusjoner, er vi nettopp i en posisjon til å handle, fortsetter Sidsel.

Hun er direktør på SUM og er medlem av den nasjonale komiteen for bærekraft, som ledes av Universitetet i Bergen.

 

Les mer på SUM-bloggen.


Masterprogram om bærekraftig utvikling

Les mer om masterprogrammet Development, Environment and Cultural Change ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

 

 

Se også

UiOs eksperter på ungdom og klima

UiO som globalt engasjert universitet

Av Charlotte Kildal, Lise Bjerke
Publisert 21. mars 2019 14:10 - Sist endret 22. mars 2019 09:42