NorLARNet får skryt i ny evaluering

- En viktig institusjon for kontaktutveksling og kunnskapsformidling, i følge evalueringen.

Foto: Colourbox

Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet) får mye skryt i evalueringen av Forskningsrådets Latin-Amerika program. Evalueringen viser at nettverket har spilt en viktig rolle for å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge.

En viktig bidragsyter

I følge evalueringen har NorLARNet vært en viktig bidragsyter for programmets suksess. Nettverket har lykkes med å skape et forum for forskere og bidratt til kontaktbygging ved å være både et virituelt knutepunkt og fasilitator for konferanser, seminarer og gjesteforelesninger.

NorLARNet trekkes også fram som en sentral aktør for synliggjøring av forskning om Latin-Amerika. Videre sier rapporten at nettverket har lykkes med å nå ut til en imponerende mengde norske medier og vist innflytelse i et bredt medielandskap.

Lederen for nettverket, professor Benedicte Bull er svært fornøyd med evalueringen.

- Dette reflekterer inntrykket jeg har av folks opplevelse med hele Latin-Amerika programmet. Jeg håper at dette vil bidra til at vi kan få videreføre det viktige arbeidet mange Latin-Amerika forskere har gjort, sier Bull.

Anbefaler videre finansiering

Det anbefales at finansiering til nettverket fortsetter slik at forskerne har en arena for interaksjon etter at forskningsprogrammet legges ned.

Mer om nettverket

Publisert 20. feb. 2018 13:16 - Sist endret 11. sep. 2019 11:57