Møt vår nye forskerskoleassistent

– En flott mulighet til å gjøre noe meningsfylt og relevant ved siden av masteroppgaven, sier Johannes Rudjord Volden.

Masterstudent Johannes Rudjord Volden blir fra 1. juni assistent for SUMs forskerskole.

Vi gratulerer Johannes Rudjord Volden med tildelingen av årets Erik Blytt-stipend!

Det blir spennende å bidra til Forskerskolens aktiviteter og bli bedre kjent med SUM. Jeg vurderer å fortsette med en doktorgrad etter masterstudiene, så dette blir en god sjanse til å lære av og få innblikk i hverdagen til doktorgradsstipendiatene, sier Volden.

Fra tidligere har han en bachelorgrad i geografi og sosiologi fra Durham University. Som student på SUMs masterprogram Development, Environment and Cultural Change, skal han i året som kommer skrive masteroppgave om forbruk av flyreiser blant unge, miljøengasjerte nordmenn.

Målet er å belyse noen av de praktiske og etiske dilemmaene knyttet til miljø og bruk av fly, og å skape en bedre forståelse for hvordan vi bør forholde oss til flyreiser som forbrukere i fremtiden, utdyper han.

Jostein Jakobsen er koordinator for SUMs forskerskole.

Et sterkt miljøengasjement er en drivkraft bak mye av det Volden driver med, også ved siden av studiene. I mai og juni har han praksisplass hos Framtiden i våre hender, og i sommer skal han jobbe med et forskningsprosjekt om bærekraftig energi ved SUM, med støtte fra UiO:Energi.

Vi gleder oss til å få en engasjert student med på laget. Johannes vil få mulighet til å bidra til det gode faglige og sosiale miljøet på Forskerskolen, sier Jostein Jakobsen, koordinator for SUMs forskerskole.

Om SUMs forskerskole og Erik Blytt-stipendet

Til minne om den tidligere studenten og forskeren Erik Blytt, gir SUM årlig ut et stipend til en UiO-student som skriver masteroppgave om et tema knyttet til miljø og utvikling. Stipendet er på 3000 kroner i måneden, og innebærer at studenten assisterer SUMs forskerskole for doktorgradsstipendiater. I tillegg blir studenten en del av et inkluderende fagmiljø ved å få fast kontorplass på senteret.

Les mer om SUMs forskerskole

Publisert 1. juni 2018 10:50 - Sist endret 25. juni 2019 16:18