English version of this page

Soldater vil ha kjøtt!

Historien om hvorfor forsøket med å innføre kjøttfri mandag i Forsvaret ikke har fungert.

Foto: Anette Ask, Forsvaret

I 2013 skrev Aftenposten at Forsvaret skulle innføre kjøttfri mandag i sine spisemesser. Bakgrunnen var en større strategi for å innføre mer bærekraftig kosthold i Forsvaret, som et miljø- og helsetiltak.

Selv om planen var å innføre kjøttfri mandag i flere og flere av Forsvarets spisemesser, ble kjøttkutt-kampanjen en kort affære. Charlotte Kildal og Karen Lykke Syse ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo har nettopp publisert en artikkel basert på en studie av innføringen av dette initiativet.

De mener manglende intern forankring og soldatenes skepsis til vegetarmat var hovedårsakene til at kampanjen ikke lyktes.

Manglet intern forankring

I følge forskerene var det for lite fokus på dialog og på å skape oppslutning om tiltaket før det ble igangsatt.

– Kampanjen ble i stor grad lansert med et medieoppslag i Aftenposten. De fleste av de som skulle innføre tiltaket leste altså først om det i media. Kjøkkensjefer og kokker følte seg oversett i en prosess som angikk dem, noe som skapte intern motstand til tiltaket, sier Kildal.

Motstanden blant kjøkkenpersonell skyldtes også at kokkene forventet at soldatene ikke ville sette pris på vegetarmat. Intervjuer med soldatene viste at dette i stor grad stemte og  at det var liten innsikt i miljøeffektene av redusert kjøttforbruk og vegetarmat blant soldater og kjøkkenansatte.

Soldater trenger protein

Soldatenes skepsis mot kjøttfri mandag ble begrunnet med deres behov for næringsrik, god og mettende mat. Mye fysisk aktivitet, harde øvelser og behovet for protein i kostholdet var deres viktigste argumenter.

Charlotte Kildal ved Senter for utvikling og miljø

– Flere av soldatene sa at de var skeptiske til kjøttreduksjonstiltaket fordi de var redd et vegetarisk måltid ikke ville mette like godt som et måltid med kjøtt, sier Kildal.

Dette illustreres av følgende sitat (hentet fra studien):

«Utfordringen med vegetarmat er at jeg må spise dobbelt så mye for å dekke det metthetsbehovet jeg har. Det betyr at jeg må spise et stort måltid igjen på kvelden»

Soldater bør være store, sterke og sunne. For dem innebar det at de må spise muskler for å bygge muskler.

Kjøtt for velvære?

Soldatene knyttet både fysisk og psykisk velvære til det å spise kjøtt. Måltidene er høydepunkter, og kjøtt ble spesielt trukket frem, ettersom det inneholder mye næring og er mettende. I tillegg er måltidene, og kjøttet, viktig for motivasjonen.

En soldat beskrev det på følgende måte: «Det gir en følelse av mental velvære, når du kan tenke på at det er rent og deilig kjøtt».

– For soldatene blir det å spise kjøtt omtrent som en symbolsk måte å opprettholde og bekrefte sin maskuline identitet, sier Syse.

Foto: Jakob Østheim, Forsvaret

«Ironisk med kjøttkutt i en institusjon som Forsvaret»

For soldatene fremsto kjøttkutt mer som et initiative for å «grønnvaske» institusjonen.

«Det er ironisk å innføre kjøttfri mandag i en institusjon som bruker stridsvogner, lastebiler, krigsfly og en haug med biler med høyt utslipp, som gjerne står på tomgang», sa en soldat.

Soldatene mente at andre institusjoner burde ta kjøttkuttet i første omgang.

Et modig initiativ

Å redusere kjøttforbruket er viktig for å begrense klimaendringer, miljøødeleggelser, global matsikkerhet og kroniske sykdommer. 

– Forsvaret skal ha ros for initiativet. Vi trenger flere modige organisasjoner som prøver seg på alternative proteinkilder, sier Kildal.

Offentlige tiltak, som kjøttfri mandag i Forsvaret, kan veilede og spre kunnskap om bærekraftige matvaner. Men for å lykkes med et slikt prosjekt er det er imidlertid viktig, som denne studien viser, å ta høyde for de sosiale og kulturelle faktorene som styrer forbruket. Det er også viktig å ha nøkkelpersoner i organisasjonen, som bl.a. kjøkkensjefene, med på laget før implementeringen er i gang. Informasjonskampanjen må begynne der, påpeker forskerne.

– I Forsvaret så vi at det særlig var sosiale og kulturelle barrierer som sto i veien for innføringen av kjøttfri mandag. Det er ingen tvil om at soldater trenger mer næring enn stillesittende kontorarbeidere, men de klarer seg veldig bra med litt mindre kjøtt, sier Kildal.

Både soldatene og kjøkkensjefene var skeptiske til kampanjen, og Forsvaret burde tatt seg tid til å formidle bakgrunnen for kampanjen både til dem som skal lage maten, og til de som som skal spise den. Og det jo betimelig å spørre hvem det er som har makt til å endre gamle vaner i en for øvrig hierarkisk organisasjon som Forsvaret?, sier Syse.

Les intervjuet med forskerne i Aftenposten.

Av Hilde Holsten
Publisert 7. feb. 2017 14:40 - Sist endret 11. des. 2017 14:36