2017

Publisert 7. nov. 2017 09:21

Tildelingen kommer fra Forskningsrådet.

Publisert 7. sep. 2017 10:13

De skal forske innenfor feltene matproduksjon og utviklingspolitikk.

Publisert 11. aug. 2017 09:35

Fra 1. juli er Sidsel Roalkvam ny senterleder på SUM.

Publisert 2. juni 2017 15:59

Kaja Ahnfelt, inntil nylig student ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), ved UiO, er vinner av årets Oslo Miljøpris!

Publisert 29. mai 2017 13:56

Manglende læring fra bistandsevalueringer har blitt diskutert i flere tiår - og spørsmålet er fortsatt like utfordrende. En ny forskningsrapport utforsker hvordan læring kan være vanskelig å forene med hensynet til ansvarlig forvaltning av bistandsmidler.

Publisert 25. apr. 2017 11:27

To av de nominerte til Oslos miljøpris er tilknyttet Senter for utvikling og miljø (SUM), ved UiO.

Publisert 7. feb. 2017 14:40

Historien om hvorfor forsøket med å innføre kjøttfri mandag i Forsvaret ikke har fungert.