2016

Publisert 27. sep. 2016 13:42

Kina er nå verdens største produsent og forbruker av biler. Byene sliter med høy luftforurensning og tåke. Er det noen vei tilbake til det sykkelsamfunnet Kina egentlig var?

Publisert 8. sep. 2016 11:15

India har vært prakteksempelet på frihet og demokrati i over seksti år. Så hvorfor er ikke landet i stand til å mette sine fattige innbyggere?

Publisert 25. jan. 2016 09:45

Bistandsarbeid har forskjellige tradisjoner i Norge og Kina. Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke om landene har noe å lære av hverandre.