Karen Lykke Syse og Kristian Bjørkdahl: Kjøtt, fremmedgjøring og fornektelse

I Nytt Norsk Tidsskrift, 2019.

Health and Human Rights Journal

Forfattere

Karen Lykke Syse og Kristian Bjørkdahl

Abstrakt

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan norske forbrukere og borgere er fremmedgjort fra prosessen der dyr blir kjøtt. Fremmedgjøringen gjør seg gjeldende langs tre akser – den geografiske, den sosiale og den kulturelle – og gjør at vi har blitt avsosialisert fra ideen om at vi dreper dyr for å spise dem. Ubehaget ved denne tanken fører til ulike fornektelsesstrategier, og bevisstheten om at maten vi spiser har vært et dyr, blir borte.

Published Oct. 17, 2019 11:11 AM - Last modified Oct. 17, 2019 11:11 AM