Ulrikke Wethal: When China Builds Africa: Linking construction projects and economic development in Mozambique

Doctoral thesis, Faculty of Social Sciences, 2018.

Author

Ulrikke Wethal

Summary (see Norwegain below)

This article-based doctoral thesis aims to contribute to the multifaceted debate on economic development, interests and power in China–Africa cooperation, through a qualitative study of Chinese activities in the Mozambican construction sector. Applying a theoretical lens that bridge development geography with economic geography, I examine Chinese-led construction projects: how they unfold, and their role in Mozambique’s economic development. The aim is to understand how Mozambican stakeholders assess and influence the growing relationship with China, and how this plays into continuing processes of inclusion and exclusion, both in the economic and political sphere. As such, this thesis is not about China in Mozambique: it sets out to explore economic development in Mozambique, and the role played by China within these ongoing development processes.

The research project examines how domestic backward linkages are created in Chinese-led construction projects in Mozambique, and how they are linked to broader development processes. Moreover, the project explores what characterises agency of the Mozambican government and other Mozambican stakeholders, and how this is expressed in the implementation of Chinese-led construction projects. The two main theoretical concepts, agency and backward linkages, are understood within a framework of global production networks. Domestic backward linkages are operationalised as domestic subcontractors, domestic suppliers and domestic workers.

With qualitative data collected during fieldwork in Maputo, three Chinese-led construction projects in Maputo are examined: 1) a roadworks project funded by the China Export-Import Bank, 2) a project involving the expansion and rehabilitation of the urban water system, funded by the French Development Agency and built by three Chinese companies, and 3) the construction of 5000 homes, administered through a joint venture between a Chinese SOE and a Mozambican development fund. The qualitative methods employed consist mainly of interviews and observations.

This doctoral thesis shows that the domestic backward linkages from the Chinese-led projects are few and weak. The most extensive backward linkage is that of labour, where Mozambican workers filled positions that were often casual and required few skills. Chinese contractors make use of domestic subcontractors and suppliers only to a minor extent. Such an outcome is explained through a combination of contextual determinants: factors connected to the ownership of Chinese lead firms, such as superior skills and technology, tied aid and closed tendering processes, but more importantly, the weak local capabilities in the Mozambican construction industry, and the social infrastructures and policies surrounding it.

The thesis sheds light on how Mozambican stakeholders connect construction projects to development, which can be summarized as follows: the labour-intensiveness of construction projects and thus their positive contribution to employment generation, the fundamental role of construction projects in facilitating other productive activities, and how construction projects satisfy the impatience for development understood from a modernisation perspective, illustrating the inherent promise of progress and modernisation that large-scale construction projects bring forth.

Agency of the state is explored through the negotiation processes involved in the implementation of the roadworks project. The analysis highlights crucial elements in the debate on state agency in African countries – the various interests that make up the Mozambican state and influence which aspects are subject to negotiation, and the historical and structural conditions that shape how state actors enter into negotiations with China. In terms of the local industry, the analysis illustrates how domestic SMEs fall outside the networks of industrial relations and struggle to make themselves relevant in the Mozambican context, lacking network and institutional support, skills, technology and training. Consequently, the local industry is suffering despite an upsurge of construction work in Mozambique over the last decades. Regarding the Mozambican workers, I examine how Mozambican workers respond to their workplaces, and which factors enable or constrain workers’ agency. The analysis shows that Mozambican labour is positioned on the margins of the production network, with weak capacity for improvement. The degree of distance between Chinese and Mozambicans in the workplace leaves little room for participation and voice strategies, workers lack institutional support to react to company violations of their rights and labour regulations, and workers lack alternative employment opportunities.

Moreover, the findings of this PhD study contribute to a broad set of academic discussions – ranging from China–Africa relations, the changing architecture of international development assistance, general development discourses and industrial policies, to multi-cultural workplaces, and the role of construction and construction workers in global production networks. A main theory contribution comes from connecting GPN theory and linkage theory, where my approach to theorising domestic backward linkages serves to operationalise value capture as articulated in GPN theory.

Sammendrag

I hvilken grad bidrar kinesiske byggeprosjekter til økonomisk utvikling i Afrika? Hvordan tas avgjørelsene for hvordan slike prosjekter skal organiseres og implementeres, og hvem tjener på disse prosjektene? Gjennom en kvalitativ studie av tre kinesiske byggeprosjekter i Mosambik søker denne avhandlingen å forklare hva som karakteriserer de økonomiske koblingene mellom kinesiske byggeprosjekter og arbeidere og bedrifter i Mosambik, og hvorfor det er slik.

Studien viser at det skapes svært få økonomiske koblinger mellom kinesiske og mosambikiske aktører. Den mest omfattende koblingen var lokale arbeidsplasser, med mosambikiske arbeidere hovedsakelig tilsatt i midlertidige og utrygge stillinger, med lave kvalifikasjonskrav. De kinesiske entreprenørene brukte også få nasjonale underleverandører. Dette kan delvis forklares av krav om bruk av kinesiske varer og tjenester fra kinesiske finansieringsinstitusjoner, samt en mer lukket selskapsorganisering og etablerte leverandørkjeder fra Kina. De utslagsgivende faktorene kan likevel knyttes til lav kompetanse i den mosambikiske industrien. Lokale bedrifter mangler ferdigheter, teknologi, opplæring og institusjonelt rammeverk. Med lite eller ingen statlig støtte for å bedre konkurransedyktigheten, faller den lokale industrien utenfor avgjørende nettverk, og klarer derfor ikke å dra nytte av økt aktivitet i byggesektoren.

Historiske og strukturelle forhold er med på å forme hvordan mosambikiske myndigheter entrer prosjektforhandlinger med Kina.  30-40 år i relasjoner med vestlige- og internasjonale bistandsaktører, samt flere tiår med promotering av et liberalt investeringsklima, har gjort myndighetene svært eksternt orienterte, med lite fokus på industriell politikk og lokalt innhold. For myndighetene blir det viktigere å sikre finansiering enn å presse frem bedre samarbeid med mosambikisk industri.  Det fokuseres på hvordan prosjektene tilrettelegger for næringslivet og kan bidra til å tiltrekke nye investeringer til Mosambik - slik blir spørsmålet om hvem som involveres i selve byggeprosessen ikke så viktig.

 

Published May 10, 2018 3:16 PM - Last modified Nov. 20, 2018 3:55 PM