Birgit Kvernflaten: Maternal health at the margins: From global policies to local realities in rural Nicaragua

Doctoral thesis, Faculty of Medicine, 2018.

Author

Birgit Kvernflaten

Summary (in Norwegian below)

 

Sammendrag

FNs tusenårsmål nummer fem fokuserte på å redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre fjerdedeler innen 2015. I de siste årene før målenes tidsramme utløp var mødredødeligheten redusert på verdensbasis, men vi var fortsatt lagt fra å nå tusenårsmålet. Fokuset ble i økende grad på hvordan redusere dødeligheten blant de aller fattigste og mest marginaliserte kvinnene. I avhandlingen utforsker Birgit Kvernflaten hvordan målene om å redusere mødredødeligheten har blitt implementert på landsbygda i et av Nicaraguas fattigste områder hvor antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet og fødsel er høyere enn landsgjennomsnittet.

Avhandlingen er basert på langvarig feltarbeid, hvor Kvernflaten har studert den Nicaraguanske regjeringens helsestrategier om å bedre helsen i fattige områder. Nicaragua har fokusert på å få alle kvinner til å føde på sykehus istedenfor hjemme, i tråd med tusenårsmålenes indikatorer for fremskritt. Kvernflaten har møtt både helsearbeidere, tradisjonelle jordmødre, lokale politikere og kvinner, og studert deres oppfatninger, erfaringer og refleksjoner rundt graviditet og fødsel, og opplevelser av regjeringens strategier. Avhandlingen viser hvordan globale strategier blir forhandlet i nasjonal og lokal kontekst, og diskuterer konsekvensene av det enorme fokuset på å få kvinner til å føde på sykehuset. Avhandlingen viser hvordan kvinner blir nærmest presset til sykehusfødsler og hvordan presset har skapt en frykt hos helsearbeidere om å bli holdt personlig ansvarlig for dødsfall. Samtidig opplever mange kvinner fødselstilbudet på sykehuset som lite tilfredsstillende. Resultatet er at de mest marginaliserte kvinnene som strategiene fokuserte spesifikt på å inkludere, trekker seg enda lengre unna. 

Published Jan. 30, 2018 3:32 PM - Last modified Nov. 20, 2018 3:53 PM