Benedicte Bull: Norsk utenrikspolitikk og den latinamerikanske «venstrebølgen»: mellom ideologi og realpolitikk

Publisert i Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger, Cappelen Damm Akademisk, 2017.

Forfatter

Benedicte Bull

Synopsis

Leiv Marsteintredet (red.)

På tross av lange tradisjoner for kontakt med Latin-Amerika, økende handel og investeringer i Latin-Amerika og viktige bidrag og engasjement i fredsprosessen i Colombia, blir ofte Latin-Amerika fremstilt som en glemt region her hjemme. Forfatterne av denne boken søker å korrigere dette inntrykket gjennom en rekke tematiske analyser som viser bredden av vår kontakt med regionen.

Gjennom original og ny forskning søker forfatterne i denne boken å svare på to spørsmål: Hvilke forbindelser har Norge med Latin-Amerika? Hvilke idéer og forestillinger har vi om Latin-Amerika? Kapitlene i denne boken vil gi leseren oversikt over våre menneskelige, politiske og økonomiske forbindelser med regionen, både historisk og i dag. For mange fremstår gjerne Latin-Amerika som noe eksotisk og ukjent, og kapitlene i denne boken viser at slik har regionen blitt fremstilt i ulike kilder og tekster i lang tid. Kun økt kunnskap og interesse vil gi mer nyanserte og kritiske fremstillinger av Latin-Amerika og våre økende økonomiske interesser i regionen. 

Denne boken er den første på norsk som systematisk analyserer våre forbindelser og forestillinger om Latin-Amerika. Flere av temaene i kapitlene, som norsk misjon i Latin-Amerika og Norges bidrag til fredsforhandlingene i Colombia, analyseres for aller første gang i denne boken.

Kapitlene i denne boken omhandler:

  • Migrasjon til Latin-Amerika
  • Utenriks, bistands- og fredspolitikk i Latin-Amerika
  • Økonomiske forbindelser med Latin-Amerika
  • Misjonering i Latin-Amerika
  • Forskere og forskning på Latin-Amerika
  • Fremstilling av Latin-Amerika i forskningen, journalistikken, språkstudiereiser og reiselitteratur
Published Dec. 20, 2017 9:29 AM - Last modified Dec. 20, 2017 9:29 AM