Nina Witoszek: Den totalitære fristelsens anatomi

Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Red.: Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik Brandal (eds)  Forlag: Oslo: Dreiers forlag

Om boka

Artiklene i denne antologien handler om politisk ekstremisme på venstresida og venstresidas forhold til politisk ekstremisme, særlig når det gjelder solidaritet med og støtte til bevegelser og ideologier i den tredje verden. Foruten ekstremistiske norske bevegelser som AKP (m-l), Tjen Folket, KUL og KA og venstreterroristiske bevegelser som PFLP, RAF, Røde Brigader og Weather Underground, tar boken også opp venstresidas holdninger til antisemittisme, islamisme, og opposisjonelle i Øst-Europa under den kalde krigen og Pakistan og Afghanistan under krigen mot terror.

Venstreekstremisme er den fjerde boken i en serie om totalitære ideer og bevegelser utgitt med utgangspunkt i Nettverket for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo. Tidligere utgitt i serien: Ideologi og terror – totalitære ideer og regimer, Politikk og religion – en farlig kombinasjon? og Høyreekstremisme – ideer og bevegelser i Europa.

Mer informasjon


 

Published Sep. 27, 2013 12:06 PM - Last modified Sep. 27, 2013 12:08 PM