Chile: Politikk, makt og ulikhet i Sør-Amerikas "idealdemokrati"

Åpent seminar om de enorme demonstrasjonene i landet som har vært regnet som Latin-Amerikas suksesshistorie.

gateprotest i Chile

Photo: Carlos Figueroa, Wikimedia Commons

Chile har lenge vært regnet som Latin-Amerikas suksesshistorie med regionens sterkeste økonomi og et stabilt demokrati. Siden midten av oktober har landet vært åsted for store demonstrasjoner. I dette seminaret ser vi på utvikling av ulikhet,  endringer i politiske forhold og det chilenske sikkerhetsapparatet (politi og militære) for å finne forklaring på hvorfor chilenerne gjør opprør. Er dette slutten på en modell som har vart i 30 år? Kan det også true demokratiet, eller er chilenske politiske institusjoner i stand til å håndtere den største utfordringen siden militærdiktaturet?  

Innlegg:

  • Politiske institusjoner under press: demokrati, korrupsjon og folkelig oppslutning
    TOR OPSVIK, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
  • Ulikhet i Chile i en latinamerikansk kontekst: Har nyliberalismen skylda?
    BENEDICTE BULL, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
  • Med eller mot folket? Politi, militære og menneskerettighetssituasjonen i Chile
    MARTA MAURAS, Chiles representant i FNs menneskerettighetsråd – på Skype

Marta Maurás Pérez (Santiago de Chile, 1947) er sosiolog av utdannelse og har en lang karriere som diplomat og i ledende posisjoner i FN. Fra 1974 til 1998 arbeidet hun for UNICEF i Afrika, Asia og New York, og fra 1992 ledet hun UNICEFs arbeid i Latin-Amerika og Karibia. I Kofi Annans tid som generalsekretær i FN ble hun i 1998 utnevnt til Director for Economic and Social Affairs of the Executive Office of the Secretary General, og hun har siden hatt ledende poisjoner i FNs arbeid med blant annet tusenårsmålene, HIV / AIDS, anti-personellminer, og fredsoperasjoner i Kosovo, Øst-Timor og Irak. Siden 2014 har hun vært Chiles represenatant til internasjonale organisasjoner basert i Geneve.

 

Published Oct. 30, 2019 12:12 PM - Last modified Nov. 1, 2019 12:05 PM