Hongkong: Beijings største politiske hodepine

I dag, 22 år etter at Kina fikk tilbake suvereniteten over den gamle engelske kronkolonien Hongkong, har forholdet mellom Hongkongs befolkning og Beijing utviklet seg til en akutt politisk krise.

Image may contain: crowd, people, product, sky, city.

Studio Incendo via Flickr.

Hongkong ble lovet politisk selvstyre fram til 2047, men dette er gjentatte ganger blitt forsøkt undergravd av Beijing. Som en reaksjon på dette, men også på grunn av demografiske og sosio-økonomiske endringer, har det vokst fram en sterk Hongkong-identitet blant befolkningen, noe som kommer til uttrykk gjennom de massive manifestasjonene av politisk protest. Arrangementet vil se nærmere på forskjellige sider ved en situasjon som er i ferd med å bli Beijings største politiske hodepine. ​

Deltakere

Møtet blir en rundebordsdebatt ledet av sinolog Harald Bøckman, med følgende deltakere:

  • Kristoffer Rønneberg (journalist Aftenposten)
  • Kit-Fai Næss (mangeårig medarbeider ved Senter for utvikling og miljø (SUM)
  • Jessica Ka Yi Chiu (Leder for Hongkong-komiteen i Norge)

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Organizer

Asianettverket
Tags: Asia, asianettverket, asiaforskning, Kina
Published Aug. 25, 2019 11:53 AM - Last modified June 3, 2020 10:19 AM