News and media contributions

In English, Norwegian and Spanish

Publisert 14. aug. 2020 14:19

– Avokadoen er en relativt dyr frukt, og det har lenge vært et problem med tyveri fra trærne til avokadodyrkerne. I området der det dyrkes mest avokado i Mexico, er staten som ordensmakt veldig svak. Området har lenge vært kontrollert av ulike grupper av organiserte kriminelle. De begynte etter hvert å tilby «beskyttelse» mot tyveri til avokadobøndene, sier Bull.

Publisert 27. juli 2020 14:20

Siden 1959 har Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) vært den viktigste kilden til utviklingsfinansiering for de fattigste landene i Latin-Amerika. I alle disse årene har det vært en hevdvunnet, uskreven regel at bankens øverste leder skulle være fra et latinamerikansk land. Men nå kan den 60-årige styringstradisjonen stå for fall, skriver Bull.