Norwegian version of this page

News

Research news related to the research group (English and Norwegian).

Publisert 26. sep. 2018 13:48

Vi gratulerer Arve med prisen New Voices!

Published Sep. 26, 2018 1:48 PM

We congratulate Arve with the New Voices award!

Published June 28, 2018 9:01 AM

Meat consumption is booming in a country famous for its cuisine full of herbs and vegetables.

Publisert 28. juni 2018 09:00

Kjøtforbruket når nye høgder i landet kjend for ein matkultur full av urter og grønsaker.

Traffic in Guangzhou
Published Mar. 8, 2018 11:11 AM

Restrictions on car use have created a lot of debate in Norwegian cities. In the Chinese city Guangzhou, the introduction of an unconventional car ownership quota has met surprisingly little opposition.

Trafikk i Guangzhou
Publisert 8. mars 2018 11:10

Begrensninger på bilbruk i byen skaper mye debatt her til lands. I den kinesiske storbyen Guangzhou har derimot en oppsiktsvekkende kvote på bileierskap møtt overraskende lite motstand.