News

News, blog posts and media contributions in English and Norwegian.

Bilde av griser
Publisert 25. juni 2021 11:10

Reportasjen «Griseindustriens brutte løfter» har rystet Norge og satt dyrs lidelser på dagsorden. Virkningene av reportasjen ser ut til å være individualisering av ansvar. Men problemet er mer sammensatt og bunner i måten vi produserer mat.

Bilde av Mariel Aguilar-Støen og Jostein Jakobsen
Publisert 23. juni 2021 10:44

Klassekampen: De grunnleggende årsakene til at zoonotiske pandemier finner sted i første omgang, har fått forsvinnende lite oppmerksomhet både i media og fra politisk hold. Ingenting ser ut til å gjøres for å stoppe nye pandemier fra å skje, skriver Mariel Aguilar-Støen og Jostein Jakobsen.

security photo
Publisert 8. des. 2020 11:08

The manifold techniques and technologies deployed for repression, control and domination have long been a staple interest for political ecologists and scholars of agrarian change. As the noted theorist of global capitalism William I. Robinson, releases his latest book The Global Police State, there is reason to pay attention.