Norwegian version of this page

News

News and media contributions in English and Norwegian

Publisert 24. apr. 2020 13:42

– Det ga mening å bruke bistandsmidler til å finansiere Cepi, siden sykdommene Cepi fokuserte på hovedsakelig berørte lavinntektsland og skulle sikre dem tilgang. Med covid-19 er jo situasjonen en ganske annen – her er det snakk om en sykdom som har kommet til lavinntektslandene fra Kina via Europa, og hvor det er høyinntektsland som USA, Italia og Storbritannia som hittil har vært sterkest rammet, sier Storeng.

Pandemipodden
Publisert 14. apr. 2020 15:29

Hvordan vil Kinas rolle i verden påvirkes av koronautbruddet? Hva har Covid-19 med kjøttproduksjon og avskoging å gjøre? Hør vår nye podcast!

WHO logo
Published Mar. 3, 2020 10:23 AM

Managing an epidemic requires tackling the health consequences of the outbreak, as well as its social, political, security, and economic dimensions. This implies setting priorities and making trade-offs between various interests and goals – in short, a lot of politics.