Brazils political drama

Brazil desperately need a New political leadership that can bring the country out of the economic crisis and bring back the confidence in politicla institutions. The verdict against former president Luis Inácio Lula da Silva was celebrated by his enemies as a victory for the rule of Law in Brazil and the way to Ensure that neither Lula nor his workers party (PT) will ever get back to Power. They might be wrong in both, I Write With Yuri Kasahara in this aticle that was published in Dagens Næringsliv on January 29th. It is copied in below.

Foto: Delcidlo do Amarral

Dommen som falt 24. januar avviste anken etter korrupsjonsdommen mot Lula, og økte hans straff fra 9 til 12 år. Lula ble dømt i sommer for å ha fått en leilighet fra et entreprenørselskap, for å sikre utnevnelse av «vennligsinnede» direktører i Petrobras.  Som «operasjon bilvask» etterforskningen avslørte, tildelte direktører i Petrobras kontrakter i bytte mot bestikkelser og ulovlige valgkampbidrag. Dommen er imidlertid kun basert på ett vitneutsagn, og det finnes ikke bevis for at leiligheten var gitt til Lula i bytte mot utnevnelser eller tildeling av kontrakter.

Lulas støttespillere blant fattige og sosiale bevegelser, ser derfor hele rettsaken som en politisk heksejakt som har som mål å hindre at Lula  stiller til oktobers presidentvalg – et valg han sannsynligvis ville ha vunnet. For dem er dette nok et slag mot Brasils demokrati – et demokrati bare 1 prosent av folket er tilfreds med ifølge meningsmålingsinstituttet Latinobarómetro.

På grunn av noen særtrekk ved det brasilianske rettssystemet, vil Lula sannsynligvis ikke fengsles nå. Han kan fremdeles anke til høyesterett og vente på dommen I frihet.  Og selv om det er forbudt for en person dømt av en ankedomstol å stille som valgkandidat, kan Lula likevel registrere seg  som kandidat mens hans anke pågår. Det er umulig å forutsi nøyaktig når anken blir avgjort, og det åpner for flere scenarier.  

Det er en mulighet for at Lula kan bli presidentkandidat og vinner valget, men ikke får tiltre og må sone fengselsstraff i etterkant. Mer sannsynlig er det imidlertid at Lula ikke får delta, og at PT må velge en annen kandidat. Men selv om Lula er mer populær enn noen annen presidentkandidat, er dét ikke nødvendigvis en tragedie. Korrupsjonsskandaler og den traumatiske riksrettssaken mot PTs president Dilma Rousseff som ble avsatt på grunn av ulovlig «budsjettsminking» i 2016, har rammet partiet hard, men det er fremdeles det eneste organiserte partiet med et klart partiprogram i Brasil. Lula har alltid vært lederen som har samlet partiet, men hans skygge har forhindret andre ledere fra å vokse frem. Innen PT tar noen nå til ordet for en boikott av presidentvalget, men dommen og en eventuell fengsling av Lula, kan gi PT en martyr som kan samle grasrota i partiet og skape ny mobilisering. Selv om Lula ikke kan stille selv, vil den personen som han velsigner som «sin kandidat» ha en stor fordel i et presidentvalg som nå ser helt åpent ut.

Dommen mot Lula kan også styrke PTs posisjon i kongressen. Da kongressen avsatte Dilma Rouseff i 2016 ble det tydelig for PT at å vinne presidentvalget i Brasil ikke er alt. Nesten like viktig i det brasilianske politiske systemet er det å ha sterk tilstedeværelse i begge kamrene i kongressen. Uten Lula vil kongressen kunne bli et fokus for PTs strategi, og nye kilder til innflytelse vil kunne åpne seg.   

Dommen mot Lula gir også hans motstandere et problem. Umiddelbart vil Lulas fravær styrke de andre kandidatene i presidentvalget. Men med Lula ute av spill kan fokuset for valgkampen dreies fra stadig nye angrep på Lula, slik vi har sett til nå, til de virkelige sakene som Brasil står over for, som hvordan å få økonomien på fote igjen, og løse store sosiale og sikkerhetsutfordringer.  

Om fokuset rettes mot de faktiske politiske sakene, vil det bli svært vanskelig for den sittende høyreorienterte og historisk upopulære regjering å presentere sitt program med ytterligere liberalisering og budsjettkutt som et attraktivt alternativ for velgerne. Om Lula forsvinner fra bildet vil også fokuset rettes mot de mange anklagene om korrupsjon og økonomisk mislighold mot andre kandidater. Det har særlig høyrepopulisten og outsiderkandidaten Jair Bolsonaro fått merke.

Dommen mot Lula vil utvilsomt skape ytterligere polarisering og forverre den politiske krisen på kort sikt. På litt lengre sikt kan den imidlertid tvinge PT til en nødvendig fornyelse, og Brasils høyreside til å moderere politikken for å appellere til majoriteten av den hardt pressede befolkningen.  Lulas og Brasils politiske skjebne vil derfor fremdeles være tett sammenvevd.

     

By Yuri Kasahara, Benedicte Bull
Published Feb. 7, 2018 10:47 AM - Last modified Feb. 7, 2018 10:47 AM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment