Norwegian version of this page

Blog

Image may contain: Collage, Transport, Architecture, Sky, Art.
Published Mar. 23, 2020 3:52 PM

Den såkalte «Bolivarianske revolusjonen» i Venezuela ble for 15 år siden fremmet som et eksempel på sosialisme for det 21ste århundre. Fremdeles omtales den sittende regjeringen under Nicolas Maduro, jevnlig som «sosialistisk». Men Venezuela er midt i en transisjon til en autoritær, desentralisert og voldelig form for kapitalisme, argumenterer jeg for i denne denne artikkelen som stod på trykk i Klassekampen 18. mars. 

Image may contain: People, Collage, Art, Fan, Crowd.
Published Dec. 31, 2019 9:14 AM

Det har vært et dramatisk år i Latin-Amerika. Mediene har gitt intens dekning til hendelser i korte perioder, men fokus blir flyttet fort videre.  Her har jeg gjort et forsøk på å følge de viktigste historiene fra 2019, og si litt om hva vi kan vente av 2020.

Image may contain: People, Crowd, Litter, Protest, Urban area.
Published Oct. 26, 2019 11:11 PM

I dag våknet jeg til vanvittige bilder fra Chile:  Over 1 million mennesker ute i gatene som synger og går fredelig i protest mot det som for hele verden har sett ut som Latin-Amerikas største suksess historie.  Forklaringen som har festet seg er at det dreier seg om ulikhet. Men er det hele historien?

Henter forslag fra Google
Published Sep. 23, 2019 11:23 AM

På mandag ble det klart at opposisjonen i Venezuela brøt de Norges-støttede forhandlingene på Barbados. Det var et langt mindre dramatisk slag mot forsøk på å finne en fredelig løsning på krisa, enn kvasiløsningen som Maduro presenterte bare timer senere. Den avslørte at han har gått bak ryggen til både forhandlere og tilrettelegere. Nå bør Norge tenke nytt om sin rolle - iallefall for en stund. 

Image may contain: hair, face, facial expression, blond, head.
Published Sep. 20, 2019 9:40 AM

Jeg synes begrepet influenser snarest burde forvises til historiens skraphaug, og at verden hadde blitt et bedre sted om flere hadde vært mer opptatt av å skape kunnskap og endring enn å skape seg selv. Jeg liker folk som har et engasjement for verden utenfor seg selv. I denne bloggen håper jeg ikke bare å formidle mitt eget engasjement, men også gi én av mange veier til kunnskap for andre engasjerte mennesker, og kanskje til og med skape engasjement. 

Published Aug. 29, 2016 10:30 AM

Professor Harold Wilhite explains how our unsustainable behaviours emerged from the values of capitalism, and why those behaviours remain just so difficult to change.