Webpages tagged with «meat»

Published Nov. 28, 2022 3:04 PM
book cover
Published Apr. 8, 2022 10:34 AM

Hvordan produseres kjøtt i dag og hvordan har våre forbruksvaner endret seg? Ny bok forteller en rekke historier om de dramatiske endringene i kjøttforbruket.