Nettsider med emneord «utviklingsteori»

Publisert 1. sep. 2017 13:24
Publisert 13. feb. 2017 09:40
Publisert 2. nov. 2016 10:49

Vi kan ikke diskutere utvikling uten å ta hensyn til bærekraft. Hva slags konsekvenser får dette for forskningsarenaen?