Personer med emneord «psykisk helse»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ole Professor +47 99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Bjella, Thomas Overingeniør thomas.bjella@medisin.uio.no Psykisk helse, Database, TSD, eHelse
Haghish, E. F. Postdoktor +47 22845111 haghish@uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Statistikk, Moral, Utviklingspsykologi, psykisk helse
Haukvik, Unn Kristin Hansen Førsteamanuensis u.k.h.haukvik@medisin.uio.no psykiatri, Psykisk helse, Hjerneutvikling, hjerneanatomi, schizofreni, rettspsykiatri, MRI
Karl, Valerie Stipendiat valerie.karl@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Emosjoner, Nevrovitenskap, psykisk helse, ungdom
Lupattelli, Angela Associate Professor +47 22 84 55 49 angela.lupattelli@farmasi.uio.no Farmakoepidemiologi, antidepressiva i svangerskapet, etterlevelse, psykisk helse
Neupane, Sudan Prasad Forsker s.p.neupane@medisin.uio.no Psykisk helse, Suicidologi, psykonevroimmunologi, alkohol, depresjon
Nikolic, Milena Stipendiat milena.nikolic@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Personlighetspsykologi, Klinisk psykologi, psykisk helse, Mangfold, likestilling, Sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Politisk psykologi
Røssberg, Jan Ivar Professor II +47 47876866 (mob) 47 87 68 66 j.i.rossberg@medisin.uio.no Psykisk helse, psykiatri, psykoterapiforskning, psykoterapi, depresjon, depresjonsbehandling, schizofreni
Skaug, Eirunn Stipendiat eirunn.skaug@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Personlighetspsykologi, psykisk helse, Arv og miljø, Genetikk
Tisløv, Ingvild Stjernen Universitetslektor 46616791 i.s.tislov@psykologi.uio.no Avdeling for klinisk psykologi, Sosial ulikhet, levekår, psykisk helse, ungdom, Risiko, Barnevern
Ulvund, Stein Erik Professor emeritus +47 41653671 (mob) s.e.ulvund@iped.uio.no Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon
Wilhelmsen, Tiril Postdoktor tiril.wilhelmsen@iped.uio.no Språkutvikling, barnehage, Psykisk helse, Barn, Utviklingspsykologi