Nettsider med emneord «miljøhumaniora»

Illustrasjonsbilde trær og eng
Publisert 2. mars 2020 13:08

Vi jobber tverrfaglig for å forske på forståelser av og holdninger til natur og miljø, og hvordan disse skapes og endres i forskjellige kulturelle, politiske og institusjonelle kontekster.