Personer med emneord «legemidler»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergan, Stein Professor II +47-23071082 93266214 (mob) 93266214 stein.bergan@farmasi.uio.no Farmakogenetikk, TDM, Klinisk farmasi, Farmakologisk monitorering, Immunfarmakologi, Kliniske studier, Legemidler, Farmakokinetikk
Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 (mob) tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no Proteaser, Proteases, Legumain, ProTarg, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Farmakologi, Life Science, Cystatin, Fysiologi
Buer, Jonas Kure +47-22858262 40453367 (mob) j.k.buer@sai.uio.no Norge, medisinsk antropologi, klinisk kommunikasjon, Japan, legemidler, sykdom
Gjelstad, Astrid Førsteamanuensis +47-22857558 astrid.gjelstad@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikroekstraksjon, Farmasi, Bioanalyse, Kjemi, Legemiddelanalyse, Prøveopparbeidelse, Legemidler
Gundersen, Lise-Lotte Professor +47-22857019 l.l.gundersen@kjemi.uio.no Organisk syntese, Kjemi, Legemidler, Heterosykler, Naturprodukter, Antibiotika, Organisk kjemi, Livsvitenskap
Halvorsen, Trine Grønhaug Førsteamanuensis +47-22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Proteinanalyse, Legemiddelanalyse, Kjemi, Peptidanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Massespektrometri, Væskekromatografi
Johansen, Harald Thidemann Professor +47-22856595 91674070 (mob) 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Kristensen, Solveig Prodekan, professor - ansvar for utdanning og likestilling +47 22854218 +47 40286574 (mob) solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Lid, Marthe Avdelingsingeniør +47-22856577 marthe.lid@farmasi.uio.no Analytisk kjemi, Prøveopparbeidelse, Kromatografi, kjemi, Massespektrometri, Analyse, Legemidler
Lunde, Ngoc Nguyen Stipendiat n.n.lunde@farmasi.uio.no Onkologi/kreft, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin, Legemidler, Farmasi, Proteaser, Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi
Morth, Jens Preben Gruppeleder +47-22840794 j.p.morth@ncmm.uio.no Legemidler, Livsvitenskap, Sykdom, Kreftforskning, Metal homeostasis, Kreft, Membrantransport
Pedersen-Bjergaard, Stig Professor +47-22856576 stig.pedersen-bjergaard@farmasi.uio.no Prøveopparbeidelse, Farmasi, Legemiddelanalyse, Livsvitenskap - life science, Bioanalyse, Kjemi, Legemidler, Mikroekstraksjon
Reubsaet, Léon Professor +4722856613 leonr@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Rosvold, Elin Olaug Professor +47 22850586 +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Allmennmedisin, utdanning, forskerskole, helseforskning, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning
Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 (mob) rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Cystatin, Osteoporose, Proteolytiske enzymer, Biokjemi, Proteaser, Molekylærbiologi, Proteolyse, Legumain, Kreft, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Cysteinproteaser, Legemidler, Cellebiologi, Farmasi, Cathepsiner
Sredic, Bojana Avdelingsingeniør +47-22840559 bojana.sredic@ncmm.uio.no Legemidler, Sykdom, Metal homeostasis, Laboratoriearbeid
Subramani, Saranya Postdoktor +47-22845628 saranya.subramani@ncmm.uio.no Sykdom, Membrantransport, Metal homeostasis, Legemidler
Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47-22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Nanoteknologi, Life science, Farmasi, Legemiddelformulering, Legemidler
Åsberg, Anders Professor II +47-22856559 anders.asberg@farmasi.uio.no Kliniske studier, Transportører, Populasjonsmodellering, Farmakokinetikk, Transplantasjon, Farmakologi, Legemiddelinteraksjoner, Legemidler
Åstrand, Ove Alexander Høgmoen Postdoktor +47-22854478 o.a.h.astrand@farmasi.uio.no Kjemi, Toksikologi, Legemidler, Legemiddelkjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelkjemi