Nettsider med emneord «kurs»

Publisert 10. okt. 2018 13:15

Are you writing your master thesis on an Asia related topic? Would you like to meet other students doing the same, as well as receive feedback on your work? The Norwegian Network for Asian Studies is organising its annual course for MA students in December and anyone writing about Asia is welcome to join.

Publisert 19. okt. 2017 16:38

Are you writing your master thesis on an Asia related topic? Would you like to meet other students doing the same, as well as receive feedback on your work? The Norwegian Network for Asian Studies is organising its annual course for MA students in December and anyone writing about Asia is welcome to join.

Publisert 16. sep. 2015 15:33

Skriver du masteroppgave om et asiarelatert tema? Kunne du tenke deg å møte andre i samme båt, og å få tilbakemelding på oppgaven og tilnærmingen din? Asianettverket avholder vårt årlige mastergradskurs i desember, og alle som skriver om et asiarelatert tema kan delta.