Nettsider med emneord «forbruk»

Publisert 6. apr. 2018 13:17

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer undersøker denne studien hvordan norske husholdninger opplever og håndterer konsekvensene av strømbrudd.

Publisert 7. juli 2016 14:09

Da må vi først bryte med kapitalistiske verdier som vekst, økende konsum og de høye kravene til komfort.

Publisert 23. juni 2014 16:31

Den moderne matindustrien har som kjent mange og ødeleggende virkninger på miljøet. Industriell produksjon og transport av mat verden rundt slipper ut klimagasser og bidrar dermed til global oppvarming, i tillegg til å uttømme ressurser og skade lokale økosystemer.

Publisert 15. aug. 2011 14:42