Nettsider med emneord «etikk»

Publisert 20. juni 2019 13:10
Illustrasjonsbilde fjell og varde
Publisert 15. mai 2018 11:53

Vi fokuserer på ulike oppfatninger av forholdet mellom mellom kultur, natur og ideologi, og deres endring over tid. Vi studerer også kulturell innovasjon for bærekraftig fremtid.